Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZWIISEKLAND. § 57. 335
slechts drie kleine visschers-eilanden bij New-foundland, in West-
Indië slechts enkele der kleine Antillen (Guadeloupe, Martinique,
enz.), in Voor-Indië nog maar eenige afzonderlijke steden (Pondi-
chery op de kust van Koromandel, enz.) en faktorijen bezit. Daar-
entegen heeft het in Achter-Indië een gedeelte van Cochin-
China met de haven van Saigong aangewonnen. Op het vastland
van Zuid-Amerika bezit het een gedeelte van Guyana met de
verbanningsplaats Cayenne. In Afrika bezaten de Franschen
reeds sedert lang eenige kleine eilanden eu forten in Seuegambia,
eenige faktorijen op Madagaskar en het eAsixA La Reunion (eertijds
Bourbon). Bovendien hebben zij in 1830 Algerië veroverd, dat
met zijn zich steeds uitbreidend gebied thans de aanzienlijkste be-
zitting der Franschen buiten Europa is, verg. bl. 180. De Fransche
bezittingen in Australië behooren tot twee bestuurs-distrikten:
a. de Marquesas-eilanden met Taiti, en Ä. Nieuw-Caledo-
nië met aanhoorigheden. Ook maken de Franschen aanspraak op
het protektoraat over de Gezelschap s-eila n den.
§ 57.
ZWITSERLAND.
Geographische stelling.
Evenals Frankrijk vereenigt ook Zwitserland, dat gelijk eene
groote natuurlijke bergvesting in het midden tusschen het Romaan-
sche en Germaansche Europa en in het midden der 4 hoofd-alpen-
stroomen ligt, het Germaansche en Romaansche element in zich,
nogtans met dit onderscheid, dat beide elementen niet vermengd
zijn, maar zich gescheiden hebben gehouden. In het zuiden is het
Romaansche (Italiaansche en Romaansche taal) element door de
sterke afgeslotenheid van het land naar dezen kant verhinderd ge-
worden om verder door te dringen en heeft het zich bijna bepaald
tot de dalen aan de zuidzijde der Alpen; een zwakkere scheidsmuur
was in 't westen de Jura en over dezen, en door den ingang aan het
meer van Geneve kon het Romaansch (Fransche) element gemakke-
lijker binnendringen; naar de zijde van Duitschland is Zwitserland
het minst afgesloten, waarom zich de Duitsche bevolking het gemak-
kelijkst en het verst uitbreidde. In oude tijden hadden de verhui-
zingen herwaarts uit het zuidwesten, later die uit het noordoosten
(Germaansche) de overhand. Zoo wordt dan tegenwoordig het ge-
heele brongebied van den Rijn en het bovenste Rhoncdal door Duit-
schers bewoond, terwijl in 't westen en 't zuidwesten Fransch, in