Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE AFDEELING.
BESCHBIJVING VAN DE WERELDZEE
(OCEAAN) EN HARE DEELEN.
Men verdeelt de groote watervlakte, die de vijf aarddeelen
omsluit, in vijf hoofdzeeën, waarvan er twee telkens tegenover
elkander staan en de vijfde, de Indische oceaan, die op
zich zelf staat, eene verbinding vormt tusschen de twee grootste.
De tegenover elkander staande zijn: de Noordelijke ende
Z u i d e 1 ij k e IJszee, die zich l)eide bepalen tot de koude
luchtstreken, de Atlantische oceaan en de Groote
(Stille) oceaan, die zich door de beide gematigde zonen en
de heete luchtstreek over de geheele uitgebreidheid uitstrekken
van het noorden naar het zuiden, derhalve in lengte gelijk zijn
en beide in eene noordelijke en eene zuidelijke helft vervallen.
§ 4.
. de noordelijke ijszee.
De zuidelijke grenzen der Noor del ij ke IJszee
of der arktische pool zee, die de noordpool tot middel-
punt heeft, worden gevormd door de noordelijke kusten van
Europa, Azië en Amerika, en, waai de landgrenzen ophouden,
door den Atlantischen oceaan (onder den noordpool-cirkel) en de
Behringstraat.
Deelen van de Noordelijke IJszee.
a. Aan de Europesche kust maakt zij eene belangrijke
insnijding, de Witte zee (met 3 golven). Van de eilanden,
in de IJszee gelegen, worden de beide eilandgroepen Spitsber-
gen, in de zee van den zelfden naam, en N o w a j a S e m 1 j a ,
in de Karische zee (met 3 straten), tot Europa gerekend.
Spitsbergen bestaat uit 3 grootere eilanden: a. het eigenlijke
Spitsbergen, verdeeld in twee bijna even groote schiereilanden;
pütz vergel. aarde. 2