Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
OOSr-FRANKRIJK. § 56. 331
10. Languedoc, die provincie, waardoor tiet zuidwestelijk
laagland met het zuidoostelijk, het gebied der Garonne met dat der
Rhone verbonden wordt, is het middenpunt van het Romaansche
Frankrijk, naar welks taal zij haar naam ontvangen heeft, en tevens
het tooneel van hevige godsdienstoorlogen (Albigenzen). Reeds ten
tijde der Romeinen lagen hier aanzienlijke steden, zooals: Nar-
bonne, waarnaar Gallia Narbonensis genoemd was, en
Nimes (57000 inw.), dat nog door de overblijfselen van Romein-
sche gebouwen (ampliitheater, waterleiding) van zijne voormalige
grootheid getuigt. In de middeneeuwen was Toulouse (103 000
inw.) aan de Garonne bloeijend als residentie van de West-Gothi-
sche koningen en later vau de magtige graven van Toulouse. Te-
genwoordig zijn Montpellier (50000 inw.) door de medische
faculteit, Beaucaire door zijne jaarmarkt eu Cette als eene
door kunst aangelegde haven belangrijk. De plaatsen Alby, Beziè-
res en Carcassonne doen ons denken aan de oorlogen tegen de Al-
bigenzen.
11. Provence {A& Promncia der Romeinen), of de landstreek
der Zee-Alpen vormde dc baan, welke de bewoners der kusten van de
Middellandsche zee naar het noordwesten van Europa voerde, even
als deze bevolking nog den overgang uitmaakt van de Franschen tot
de Italianen. Aan den voet der Alpen liggen: het aloude Mar-
seille (261000 inw.), tegenwoordig de grootste zeestad van Frank-
rijk, en Toulon (85000 inw.) de voornaamste (door natuur en
kunst gevormde) oorlogshaven van Frankrijk, want de Middelland-
sche zee is voor de Fransche zeemagt van grooter belang geworden
dan de oceaan; aan het einde van het Rhonedal: Arles, eens de
residentie der Bourgondische koningen en Avignon (37000 inw.),
eene bezitting der pausen tot aan de Fransche omwenteling en 70 jaren
lang de zetel der pausen. Aix (26 000 inw.), dat naar zijue reeds
aau de Romeinen bekende gezondheidsbronnen (Aquae Sextiae) ge-
noemd is en in de middeneeuwen het middenpunt van het gezang
der troubadours (aan het hof der graven van Provence) was, ligt
op eenigen afstand Tan de Rhone, aan de westelijke helling der
Zec-Alpen.
IV. Oost-Frankrijk.
12. Nizza aan den zuidoostelijkcn voet der Zee-Alpen, met de
zeestad van den zelfden naam (40 000 inw.), is wögens het bij uit-
stek zachte klimaat in den winter de verzamelplaats voor hen, die
genezing zoeken.
22»