Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
330 -WEST- EN ZUID-FRANKEIJK. § 56.
(Landes) bedekte hoogvlakte, tusschen de mondingen der Seine en
Loire, heeft zijn naam gekregen van de uit Brittanje voor de Anglen
en Saksers herwaarts gevlugte Britten. Dit schiereiland heeft meestal
eene afgezonderde staatkundige stelling ingenomen en ook nog na
het verlies zijner politieke zelfstandigheid (in de 15de eeuw) zich
door taal en zeden van het overige Frankrijk onderscheiden. Twee
oorlogshavens, Brest (67000 inw.) en L'Orient, en twee han-
delshavens, Saiut Mal O en Nantes (113000 inw.) verschaffen
een toevlugtsoord tegen de hevige stormen, die op deze uit graniet
gevormde kusten woeden. In het binnenland ligt de oude stad der
Romeinen Rennes (45 000 inw.).
7. Poitou, eene vlakte, die veel gelijkt op eene steppe, met
de vlakke landschappen op beide oevers der Charente (l'Angoumois,
Saintonge en Aunis). De omstreken van Poitiers (31000 inw.)
waren niet minder het tooueel van beslissende veldslagen (507, 732,
1356) dan Champagne (zie bl. 334); de Vendée integendeel of de
kuststreek van Poitou was een brandpunt voor den burgeroorlog
zoo in de godsdiensttwisten der 16de eeuw als in het begin der re-
volutie. De schuilplaats voor de uit de Vendée verjaagde hervorm-
den was de afgelegen zeestad La Rochelle, hun voornaamste
veiligheidsoord. Niet ver van den mond der Charente bouwde Lo-
dewijk XIV Rochefort (29000 inw.).
III. Zuid-Frankrijk.
8. Guyenne (Aquitanië) en Gascogne met de stad Bor-
deaux (162000 inw.) aan de Garonne, het middenpunt van den
wijn- en brandewijnhandel van geheel zuidwestelijk Frankrijk. — De
Gascogners (geromaniseerde Iberiërs) zijn bekeud om hunne pronk-
zucht eu hun gebrek aan waarheidsliefde.
9. De Pyrenesche landschappen, en wel:
a. in de westelij ke Pyreneën het Fransche Navarre
en B e a r n, met de versterkte havenstad Bayonne (aan de mon-
ding van den Adour) en de voormalige hoofdstad Pau. De steppen
(les Landes) tusschen Bordeaux en Bayonne worden thans tot bouw-
land gemaakt.
b. inde oostelijke Pyreneën de voormalige graafschappen
Foix en Roussillon met de versterkte stad Perpignan. De
bewoners van Roussillon, dat eertijds tot Spanje behoorde, zijn
Cataloniërs.
(De voet der Mid den-Pyreneën met de druk bezochte badplaat-
sen wordt als departement der Op^er-Pyreneëntot Gascogne gerekend.)