Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NOORD-FRANKRIJK. PARIJS. § 56. 329
bevordert zeer den handel van Parijs, die zich vooral onderscheidt
door artikelen van mode en smaak.
Parijs ligt op beide oevers der Seine en op drie eilanden in deze rivier.
Het grootste eiland bevat de oude stad (cité) met de kathedraal Notre
Dame-, het noordelijk gedeelte der stad op den regter oever heet bij voor-
keur la ville \ het zuidelijk op den linker oever Vunioersité, Beiden ziju
door de boulevards (vroeger bolwerken, doch nu prachtige, met boomen
beplante wandeldreven, eenig in hunne soort) van de binnen-voorsteden,
deze weder door de barrières van de buitenste, nog binnen de verdedi-
gingslinie liggende voorsteden gescheiden. Het schoonste gedeelte der stad
ligt op den noordelijken oever, aan de Seine beneden de cité. Hier heeft
men het paleis de Louvre met rijke kunstverzamelingen, dat door zijvleu-
gels met de Tuilerien (residentie des keizers) in verbinding staat. Voor de
Tuileriën ziet men de plaats du Carrousel met triomfbogen; achter dit paleis
de tuinen der Tuileriën, die op place de la concorde uitkomen. Op
het midden van deze plaats, waar de teregtstelling van Lodewijk XVI plaats
had, staat thans een Egyptische obelisk; in het westen sluiten de Champs^
Blyseés aau de place de la concorde en op den achtergrond vormt de tri-
omfboog van Neuilly de afsluiting der stad. Op geringen afstand van deze
trotsche reeks openbare gebouwen en pleinen liggen ten noorden het Valais
royal, de plaats Vendôme^ met de zuil van den zelfden naam uit brons,
waarop het standbeeld van Napoleon I staat, de in Grieksehen stijl gebouw-
de Madeleine-kerk en het Elysée (Bourbon). In het zuidelijk gedeelte
der stad bevinden zich, behalve het Talais du corps législatif, hoofd-
zakelijk inrigtingen voor wetenschap, kunst en liefdadig-
heid. De met het hôtel des invalides verbonden kerk bevat talrijke ver-
overde vaandels cn de asch van Napoleon. Het Pantheon heeft herhaalde-
lijk zijne nu eens kerkelijke, dan weder wereldlijke bestemming verwis-
seld. Aan het einde der stad ligt de manufacture des gobelins en daar
buiten het kerkhof met talrijke gedenkteekenen, dat den naam van "Père
Lachaise (biechtvader van Lodewijk XIV) draagt. Op de noordzijde van
Parijs verheft zich de heuvel Montmartre boven dc stad uit.
Even buiten Parijs ligt St. Denis met de koninklijke begraaf-
plaatsen in eene fraaije gothische kerk, de residentie St. Cloud
met waterwerken, en Versailles (39 000 inw.), in welks prachtig
slot men thans het historisch museum aantreft; in het uitgestrekte
park vindt men de beroemde waterwerken. St. Germain en Laye
aan de Seine cn Fontainebleau ten zuiden van Parijs dienden
van tijd tot tijd als residentie.
■ ri. West-Erankrijk.
6. Bretagne, eeue ver in zee vooruitspringende, met heiden
PÜTZ, VERGEL. AARDR. 22