Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
328 NOORD-FEANKRIJK. § 56.
grootte; later werden zij met 2 vermeerderd en in 1860 (inlij-
ving van Savoije) op 89 gebragt; deze verdeeling maakt den
grondslag voor het bestuur uit.
Elk departement is weder gesplitst in (2—7) arrondissementen,
elk arrondissement in kantons, elk kanton in een aantal gemeenten.
I. Noord-Frankrijk.
1. De Fransche Nederlanden of Vlaanderen, voor-
treffelijk bebouwd door eene bevolking, die uitmunt in landbouw
en nijverheid, en dus zeer digt is (zie bl. 325), de Vlamingen,
die alleen in een staatkundig opzigt tot Frankrijk behooren. Tevens
is deze noordwestelijke grensprovincie met eene reeks van vestin-
gen voorzien, waaronder Lille of Rijssel (het meesterstuk van
Vauban; na de uiÜegging in het jaar 1859: 132 000 inw.) en de
oorlogshaven Duinkerken (30000 inw.) de voornaamste zijn;
daarop volgen Valenciennes (25000 inw.), Kamerijk (Cam-
bray), Douay.
2. Artois, met de vesting Ar ras (26000 inw.) en de twee
havensteden Boulogne (35000 inw.) en Calais, tegenover de En-
gelsche kust gelegen.
3. Picardië, eene kleine provincie met eene levendige, zeer
bedrijvige bevolking. Hoofdstad Amiens (58 000 inw.), aan de
Somme.
4. Normandië, aldus genoemd naar de Noormannen, die
in de 10de eeuw uit Skandinavië zich hier vestigden en hun uit-
gangspunt maakten ter verovering vau Engeland en Napels. De
oude hoofdstad van Boven-Normandië is Ronen (103 000 inw.),
tot op welker hoogte de zeeschepen de Seine opvaren. Zeehavens
zijn: Dieppe, Havre (74000 inw., geregelde scheepvaart op
Noord-Amerika en Australië) en Cherburg (door kunst gevorm-
de oorlogshaven, 38 000 inw.). De hoofdstad van Beneden-Norman-
dië is Caën (41000 inw.).
5. Isle de France, aldus genoemd naar de vele rivieren,
waardoor het omgeven is, het historisch middenpunt van geheel
Frankrijk. In het departement der Seine, het kleinste (slechts 8 '/j □
m.), doch meest bevolkte van allen (1856: bijna 2 mill, inw.) ligt
Parij s (na de uitlegging in 1860 bijna ly^ miU. inw.), het midden-
punt des lands wat staatkunde, handel en wetenschap betreft. De
talrijke verbindingskanalen der Seine, de menigte spoorwegen naar
alle voorname punten des lands, het aantal stoombooten, dit alles