Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
bevolkiîîg van frankrijk. § 56. 325
draagt, i. door het canal du centre (15 m.), dat de Loire met de Saone
verbindt, c. door het kanaal van Bourgondië (30 m.), dat de Seine met
dc Saone verbindt, d, door het kanaal tusschen Rijn en Rhone.
Be aanlegging van een dubbel-kauaal tusschen de Seine en de Loire
(door het oudste Fransche kanaal, dat van Briare en het kortere vau
Orléans) brengt tevens eene binnenlandsche verbinding tot stand tusschen
de Biskaische golf en het Kanaal, even als het kanaal van St. Quentin
tusschen de Seine (door middel van de Oise) en de Schelde tot verbin-
ding strekt van de Seinegolf met de Noordzee.
Klimaat en plantengroei.
Met betrekking tot klimaat en wasdom der planten is het ver-
schil, dat de noordelijke of zuidelijke ligging tusschen 9 breedte-
graden veroorzaakt, niet zoo aanzienlijk als men wel denken zou;
want het wordt gedeeltelijk vereffend door de hoogte of laagte der
ligging, den rijkdom of de armoede aan water, den grooteren of
kleineren afstand van de zee (de winter is in 't westen veel zachter
dan in 't oosten). De grootste verschillen treft men aan in 't zui-
den, want terwijl in de Alpen en de Pyreneën een lange winter
met een regenachtigen zomer afwisselt, heeft Provence een Itali-
aansch klimaat met een zeer korten winter, een langen herfst en
een heeten, alleen door periodieke zeewinden dragelijk gemaakten
zomer; de lente wordt door den snijdenden maëstral of noordwes-
tewind dikwerf het onaangenaamste jaargetijde.
Bevolking.
a. Aantal. Frankrijk telt (1 862):
aa. in Europa 37 mill. op 10035 Q m. of 37BOop 1 Qm.
bb. in Algerië 3 „ „ 7107 „
cc. in de koloniën 3 „ „ 9000 „
In volstrekte bevolking komt het hoofdland derhalve het best
met Oostenrijk (37 mill.) overeen; maar in betrekking tot de digt-
heid van bevolking neemt het de tweede plaats in onder de vijf
groote mogendheden van Europa. In 't algemeen is het noorden,
vooral Fransch Vlaanderen (11000 op 1 □ m.) het best, het zuid-
westen (les landes) en gedeeltelijk ook het zuidoosten (de departe-
menten der Hoog- en Laag-Alpen), alsmede het eiland Corsika het
minst bevolkt.
h. Volgens afstamming bestaat verreweg de meerderheid
der bevolking van Frankrijk uit Franschen (33 mill.) en is eene ver-
menging van drie verschillende, oorspronkelijk vijandige elemen-