Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
292 SAKSISCHE VLAKTE. GALLISCHE LAAGVLAKTE. § 54.
overtollige water naar deze stroomen afvoeren. Telen zijn gewel-
dig diep (tot 700', terwijl liet heuvelland maar eene hoogte van 200—
300' bereikt) en gaan bij het volk voor onpeilbaar door. De meeste
en grootste behooren Mecklenburg en Oost-Pruissen.
De Saksische vlakte, tusschen de Ems en de Beneden-Elbe
met inbegrip van Holstein, loopende in 't zuiden tot aan den Harz en
het Neder-Rijnsche bergland, heeft haren naam vnn de oude woon-
plaats der Saksen. De kustzoom, zoowel van de Saksische als van
de Nederlandsche vlakte, van de Schelde tot aan gene zijde van
den Eidcr, is zeer laag en omgeven door eene reeks vlakke eilan-
den en zandbanken, die bij den vloed overstroomd worden en
waar achter zich uit de aardachtige massa's, door de rivieren aan-
gevoerd, een broekgrond gevormd heeft. Dit broekland, door
gedurige aanslibbingen boven de hoogte van den gewonen vloed
gerezen en door dijken tegen buitengewone vloeden beschut, beloont
den arbeid door rijke weilanden en het heerlijk gedijen van graan-
gewassen. Ten zuiden van den kustzoom heeft dit gedeelte van
het laagland noch de hoogten, noch de meerstreken van de oos-
telijke of Wendische vlakte, naar daarentegen hoog gelegen heiden,
zoo als die van Lüneburg, en zeer uitgestrekte veenen, het maxi-
mum van den vochtigen naast het maximum van den droogen grond.
Het Bourtanger moeras is gewis de somberste vlakte van Duitschland.
Het Neder-Rijnsche laagland, of het gebied van den be-
nedenloop des Rijns, der Beneden-Maas en der Schelde, is even
als de Saksische vlakte een kustzoom, die uit lage eilanden en
zandige landstreken bestaat. Achter dezen zoom breiden zich wel
veengronden en moerassen uit, maar naar 't zuiden en westen ook
vruchtbare vlakten, die zonder natuurlijke grenzen in de vlakten
van Noord-Frankrijk overgaan.
h. De Gallische laagvlakte of het Fransche laag-
land van de Pyreneën tot aan de Schelde, waar het onmiddel-
lijk overgaat in de Germaansche laagvlakte , is minder horizon-
taal dan deze. Zi] is meer een golvend land, dat naar de berg-
zijde geenszins scherp afgeteekend is, en uit welks noordweste-
lijk deel (in Bretagne) bergruggen tot 1000' boven den spiegel
der zee opstijgen.