Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
288 HET WESTELIJK MIDDENlSEBEKGTE. § 53.
C. Het westelijk (grootendeels Franseli) Midden-
gebergte
strekt zich uit van den Rijn en de Saone-Rhone tot aan de Ga-
ronne, hoofdzakelijk in de rigting van 't noorden naar 't zuiden
(meer dan 100 m.) en neemt in het algemeen in de rigting van 't
oosten naar 't westen in hoogte af, zoodat de hoogste deelen
in 't oosten liggen en zich hieraan lage hoogvlakten, terrassen
en afzonderlijke berggroepen sluiten als overgang naar het Fran-
sche laagland. Dit westelijk middengebergte wordt verdeeld in
eene noordelijke en eene zuidelijke helft; de eerste bevat de
berglandschappen in 't westen van den Rijn, de laatste die in 't
westen van de Rhone.
1. De noordelijke helft bevat:
a. De Vogesen of het TVa asgau-geb e rg t e.
Even als het daar tegenoverliggende Schwarzwald loopen de Vo-
gesen evenwijdig met den Rijn en dalen naar die zijde steil af, ter-
wijl de westzijde tot op het (700—800' hooge) plateau van Lotha-
ringen daalt, dat met heuvelen doorsneden is; doch de helling
van het Schwarzwald in 't oosten op de Zwabische hoogvlakte is
minder steil. Ook hebben de Vogesen, zoowel als het Schwarzwald,
in het zuidelijk gedeelte hunne grootste hoogte en het brongebied
van eene.groote zijrivier van den Rijn; beide hebben eene noordelijke,
lagere voortzetting: de Vogesen in den Hardt (met denDouners-
berg, 2100'), gelijk het Schwarzwald in het daar tegenover liggende
Odenwald; maar de opening is tusschen de eerste veel geringer dan
tusschen de laatste. Eindelijk bestaan ook de toppen der Vogesen,
gelijk die van het Schwarzwald uit met naaldhout bedekte koppen,
die de gedaante hebben van halfronden. Beide zijn dus twee zeer gelijk-
vormige zijvleugels van het regelmatig gevormde Boven-Rijnsche
terrasland.
b. Het westelijk Neder-Rijnsche bergland heeft
insgelijks eene groote overeenkomst met het op de oostzijde van
den Rijn gelegen bergland, en draagt, even als dit, het karak-
ter van een golvend tafelland zonder aanzienlijke tophoogte. Het
bestaat uit drie massa's, welke door diepe rivierdalen geschei-
den worden: