Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
276 DE OOST-ALPEN. § 52.
in eene beperkte ruimte vereenigt, is de Ortlerspits
(12020'), 138 voet lager dan de Gross-Gloekner 1).
y. De Tridentinische Alpen (tusschen de Etsch en
de Piave) bieden het bontste mengsel van bergsoorten, plan-
tenkleed en bevolking (afwisselend Duitsch en Italiaansch) aan.
3. De Oost-Alpen, van de Dreiherrnspits tot aan de
Hongaarsche laagvlakte, nemen naar het oosten steeds in hoogte
af, zoodat zij spoedig het Alpenkarakter verliezen, terwijl zij
in breedte toenemen en de geheele ruimte tusschen den Donau
en de Adriatische zee vullen. Zij verdeden zich in twee door het
dal der Drau gescheiden hoofdvleugels, waarvan de eene, de
Norische Alpen, zich noordoostwaarts tot aan den Donau
uitstrekt, de andere naar het zuidoosten zijne rigting neemt
naar de Adriatische zee en zich in twee (bij den Terglou uit elkan-
der gaande) hoofdmassa s, de K a r n i s c h e en de Julische
Alpen, splitst, welke laatste door de Dinarische Alpen
met het bergstelsel van het Grieksehe schiereiland verbonden
zijn.
a. De Norische Alpen bestaan weder uit twee weste-
lijke en twee oostelijke parallelketens: de Salzburger Al-
pen en de hooge Tauernketen in't westen, en de S t i e r-
marksche en Kar i n thi s c h-S t i er m a r k sch e in't oos-
ten: de beide eersten worden door de Salza, de beide laatsten
door de Mur gescheiden.
aa. De noordwestelijke keten of de Salzburgsehe Al-
pen, tusschen den Inn en de Salza, met de Oostenrijksche Al-
pen aan beide oevers der Enns.
De Salzburgsehe Alpen vormen nog een zeer romantisch, met
talrijke kleine Alpenmereu versierd bergland, dat op beide zijdeu der hier
doorbrekende Midden-Salza het karakter der Hoog-Alpen draagt en toppen
heeft van 9000—10 000' („de eeuwige sneeuw" bij Berchtesgaden, de
groote Watzmann, de Dachstein of Thorstein bij het Hallstadtermeer, enz.)
De Oostenrijksche Alpen, die in het zoogenaamde Weener-woud
1) Volgens de „Onderzoekingen over de natuurkundige geographie der
Alpen" van de gebr. A. en H. Schlagintweit (1858).