Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
264 PORTUGALS KOLONiëN. § 51.
haudel van Lissabon in handen der buitenlanders, vooral der
Engelschen overgegaan, terwijl die vau Oporto zijn bedrijvig ka-
rakter in veel hoogeren graad gehandhaafd heeft . A 1 e n t e j o ,
de grootste provincie, raakt over eene kleine uitgestrektheid aau
de zee en is op sommige plaatsen zandig en moerassig, zoodat
het gedeeltelijk nog niet bebouwd wordt. De niet zeer tabijke
bevolking (slechts 635 op 1 □ mijl) is bij de lüer heerschende
warmte zeer traag. In het midden ligt E v o r a (20 000 inwoners)
op eene hoogvlakte. De zuidelijke provincie Algarvië is de klein-
ste , en, in weêrwil van den bergachtigen grond, ten gevolge der
zachte lucht, zeer vruchtbaar. Aan de zuidkust heeft men de haven-
steden T a V i r a en E a ro. Langs Portugals geheele zandige west-
kust treft men betrekkelijk weinig havensteden aan, uit hoofde der
vele ondiepten, die haar ongenaakbaar maken voor groote schepen.
Buitenlandsche b e z it t i ng e n (25900 □ mijlen met 2%
miU. inwoners?)
1. De Azoren met de veel belangrijker eilanden Madei-
ra en Porto-Santo worden door dc Portugezen tot Europa
gerekend, zie bl. 184.
2. De eilanden van Kaap Vert, de kuststreken van Sene-
gambië, Angola, Benguela, Mozambique, de eilanden
S. Thomé en Principe (18300 □ mijlen met 1 mill. inwo-
ners), zie bl. 185 en
3. In Azië: Het gouvernement Goa op de westkust van
Voor-Indië, naast Madeira en Porto Santo de voornaamste bui-
tenlandsche bezitting der Portugezen;
b. Het gouvernement Macao op het eiland van dien naam aan
de kusten van Cliina, zie bl. 72.
c. Het noordwestelijk gedeelte van het overigens Nederlandsche
Soenda-eiland Timor, het eiland Solor, enz., zie bl. 110 en 112.