Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET KONINGHIJK PORTUGAL. § 51. 203
a. In Afrika: de Kanarische eilanden, zie bi. 185; de Gni-
nea-eilanden, zie bl. 185.
h. De beide Westindische eilanden 0uba en Portorico
en de onlangs (1861) weder aangewonnen oostelijke helft van het
eiland Haïti (St. Domingo), zie § 75.
c. Het Generaal-Kapiteinschap der Philippijnsche eilan-
den in A?ic en Australië (4000 □ mijlen met 44 mill. inwoners),
zie bl. 112, met de Marianen, in Australië, zie § 84.
II. HET KONINGRIJK PORTUGAL.
\
Portugal is door zijne geographische stelling nog meer dan
Spanje bestemd om het oog naar buiten te slaan, want het grenst
aan twee zijden met eene betrekkelijke groote uitgestrektheid aan
den oceaan en is tevens in het bezit der niet verzande mondin-
gen van drie groote stroomen. Dit bij uitstek oceanisch karakter
des lands gaf aan de kleine natie aanleiding, hare wereldhistorische
beteekenis door de zeevaart, overzeesohe ontdekkingen en handels-
verbindingen te zoeken.
Portugal bestaat uit 6 ongelijk groote en ongelijk bevolkte
provinciën: Minho, ïraz-os-Montes,Beira, Es-
tremadura, Alentejo eu Algarvië. Deze worden ver-
deeld in 17 distrikten.
De beide noordelijkste gewesten worden door den Douro (Por-
tug. schrijfwijs) van het overige koniugrijk gescheiden: Minho
in 't westen langs den oceaan, bijna het kleinste, maar betrekke-
lijk het meest bevolkte deel met het vruchtbare, goed bebouwde
Douro-dal, waarin O porto (82000 inwoners), dat met Lissa-
bon de eenige belangrijke handelsstad is. — Traz-os-Mo nte s in
't oosten, eene drooge, warme hoogvlakte (de hoogste bergtoppen)
met eene schrale, arme bevolking. In het noorden der provincië
ligt de stad Braganza (4000 inwoners), het stamhuis der tegen-
woordige koninklijke dynastie. Op den linker oever van den Douro
neemt B e i r a de geheele breedte des lands in. Hier ligt de uni-
versiteitsstad G O i m bra (36000 inwoners) aaii den Bencden-Mon-
dego. Het hart des rijks, dat er tevens den tuin van uitmaakt,
wordt gevormd door Estremadura, dat de Taag besproeit,
met de hoofdstad Lissabon (300000 inwoners) op 7 heuvelen,
prachtig gelegen en omgeven door den Taag, die hier de ge-
daante eener golf heeft. Sedert het einde der 18de eeuw is de