Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
262 SPAANSCHE KOLONiëN. § 51.
handel. Op de vruchtbare hoogvlakte van Granada ot'
„Hoog-Andalusië" treft men de stad Granada (100 000 inwo-
ners, vroeger 400000), met hare Moorsche gebouwen, terrasvormig
oploopend, rondom eene hoogte, op welker top de wondervolle
overblijfselen der Alhambra, het paleis der vroegere Moorsche
koningen, liggen. De steile zuidkust bestaat voor een ge-
deelte uit de (even als aan den Rijn) voor den wijnbouw zoo ge-
schikte kleiaarde, waar nog tot op eene hoogte van 3000' de wijn-
stok welig groeit, welks opbrengst het hoofdprodukt is voor het
aanzienlijk handelsverkeer van Malaga (113 000 inwoners).
Aan de zuidelijkste bogt dezer kust, bij den ingang der ontzag-
gelijke poort, waar twee zoo zeer verschillende werelddeelen eens
met elkander verbonden waren, waar beschaving en barbaarschheid
elkander nog ontmoeten, verheft zich buitengewoon ruw het ge-
heel afgezonderde (1400'hooge) groote rotsblok van Gibraltar,
d. i. berg van Tarik (17 000 inwoners, met inbegrip der Engel-
sche bezetting), eene der twee „zuilen van Herkules", alleen door
eene smalle, zandige landengte met het vastland verbonden, en
die welligt door een geweldigen natuurschok werd losgerukt. De
stoute vorming der natuur wordt geëvenaard door de stoutheid
van den mensch, die zich hier op vreemden bodem nederzette en
dien zoo sterk maakte, dat bij, wien deze vesting behoort (sedert
1704 Engeland), daarmede den sleutel van de Middellandsche zee
bezit en aan eiken aanval wederstand bieden kan.
14. Hspana presidial bestaat uit de vijf vaste punten (presidios)
op de noordkust van Afrika en de in hare nabijheid gelegen eilan-
den , die het zelfde burgerlijk wetboek hebben als het overige
Spanje, maar wat het strafregt aangaat onder de krijgswet staan.
Het zijn verbanningsplaatsen voor misdadigers. De voornaamste is
Ceuta, tegenover Gibraltar, de tweede „zuil van Herkules".
Tetuan (16 000 inwoners, van welke 9000Mooren, 4200 Joden en
2000 Zwarten, 800 Rifbewoners) op eene zandige kust. De handel in
deze stad, die van 1770 tot 1860 voor Europeanen gesloten was,
is tamelijk levendig. Het eilandje Pennon de Velez in het mid-
den der baai tusschen Ceuta en Melila; Pennon de Alucemas;
Melila op een veel ijzer bevattend schiereiland, dat veel honig
levert.
15. De Spaansche koloniën (5800 □ mijlen niet 4y4 mill,
inwoners), welke door krijgsoverstew naar bijzondere wetten ge-
regeerd worden.