Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
260 DE OOSTELIJKE TEBRAS- EX KUSTLAXDZX. § 51.
aanbrengende zee." Barcelona (121000 inwoners, met de voor-
steden 225000 inwoners) met zijne uitmuntende, zelfs voor groote
schepen toegankelijke haven, was eens de mededingster van Genua
en Venetië en handhaaft ook thans nog, na Cadix, den rang van
de voornaamste en meest bezochte handelsplaats van Spanje. Te-
vens is deze volkrijkste stad in de provincie de hoofdzetel der
Spaansche industrie. Aau de oude havenplaats Tarragona (de
voormalige hoofdstad van Hispania Tarraconemis) is door het spoe-
dig opkomen van het naburige Reus (28 000 inwoners) het groot-
ste gedeelte van het verkeer onttrokken geworden. Iu Catalonië
heeft men de kleine, reeds (805) door Lodewijk den Vrome ge-
stichte Pyreueën-republiek Andorra (4000 inwoners), die sedert
meer dan duizend jaren hare onafhankelijkheid en de privilegiën
en vrijheden bewaard heeft, die zij van de koningen van Arragon,
Spanje en Frankrijk ontvangen heeft. Deze republiek van landlieden
en herders ligt, afgesneden van het verkeer, hoog boven de be-
schaafde wereld, en wordt door een souvereinen raad van 24 volks-
vertegenwoordigers bestuurd.
Tot de beroemdste merkwaardigheden van Catalonië behoort de bijna
geïsoleerde kruinmassa van deu Mo ns er rat (d. i. de gezaagde berg,
3800'hoog), aldus genoemd naar de talrijke tandvormige toppen , waar-
van de zachtere deelen der rots ten gevolge der verwering zich losge-
maakt hebben, terwijl de hardere en vastere deelen bleven zitten en aan
den top des bergs zijne wonderlijk gespleten gedaante gaven. Tusschen
naakte rotspyramiden (ongeveer 6000' hoog) ligt een Benediktijnen-kloos-
ter, het meest bezochte pelgrimsoord van noordoostelijk Spauje.
10. Het koningrijk Valencia heeft insgelijks zijne buitenge-
wone vruchtbaarheid (daarom, „het Moorsche paradijs" genaamd)
aan de volhardende vlijt zijner bewoners (echte afstammelingen
der Morisko's) te danken, die de kunstmatige besproeijing tot
den hoogsten graad van volmaaktheid gebragt hebben. De hoofd-
stad Valencia (145 000 inwoners), de „stad van den Cid"(f hier
1099), heeft gedeeltelijk nog een Moorsch aanzien. De havenstad
Alicante (20000 inwoners) is door een spoorweg naar Madrid
hiervan de havenstad geworden.
11. Het koningrijk Murcia behoort tot de meest ontvolkte
deelen van Spanje. Evenals de natuur hier eene tegenstelling van
gebrek (op de woeste hoogvlakte van noordelijk Murcia, eene oos-
telijke voortzetting van de Sierra Morena) eu overvloed (in de
Vcga of Huerta, d. i. de door kanalen kunstmatig besproeide kust-