Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
258 DE XOORDEL. TERRAS- EN KUSTLANDEN. § 51.
wil zijner lieete zomers en koude winters, om zijne centrale ligging-
in het hart van Spanje, sedert Philips II de koninklijke residentie
met het hof en zijne pracht; h. het zomerverblijf Aranjuez met
zijne rijk belommerde parken in het dal van den Taag, en c. in het
zelfde dal de oude hoofdstad van Spanje Toledo (in plaats van
de vroegere 20U000 inwon., thans nog 18000). — Oud-Kastilie
paalt in 't noorden aan de zee, waar Santander (20000 inwo-
ners), de schoonste en rijkste stad aan de Cantabrische kust, ligt.
Daarentegen is Valladolid (42000 inwoners), de voormalige resi-
dentie der koningen van Kastilië en Leon, later van Spanje, en voor-
al Burgos (15000 inwoners) vervallen.
2. Het koningrijk Leon deelt in de natuur der hoogvlakte van
Oud-Kastilië en ook de inwoners toonen nog weinig vatbaarheid
voor alles, wat buiten de enge kringen van hun eenvoudig leven
gaat. De oude universiteit Salamanca, die ten tijde van ha-
ren glans door meer dan 8000 studenten bezocht werd, telt er thans
naauwelijks 500, en in de zelfde verhouding is het getal inwo-
ners ook afgenomen.
3. In Estremadura, dat'den overgang van het Kastiliaan-
sche hoogland naar het Andalusische laagland vormt, ligt de ster-
ke grensvesting Badajoz aan de Guadiana.
B. De terras- en kustlanden.
a. In 't Noorden:
4. Het koningrijk Gallieië is door zijne liefelijke dalen, weel-
derige weiden en voortbrengselen een Spaansch Zwitserland, en
zijne krachtvolle, onvermoeide, trouwe bewoners trekken, even als
de bewoners van sommige dalen van Zwitserland, naar andere pro-
vinciën, om daar tegen hoog loon zwaren arbeid te vcrrigten en na
eeue reeks van jaren met het bespaarde naar hunne haardsteden te-
rug te keeren. De aanzienlijkste steden zijn de beide aan den zelf-
den inhant tegenover elkander gelegen havenplaatsen Corunna
(20000 inwoners) en Perrol, en het vermaarde pelgrimsoord San-
tiago (30000 inwoners) met het graf van den apostel Jacobus
(St. Jago).
5. Het vorstendom Asturië (van ada rots en ura water) met
de zeer oude hoofdstad O vied o (20000 inwoners) heeft door zijne
bergachtige, afgeslotene ligging den kraehtigsten tegenstand gebo-
den aan de veroveringen der Romeinen en Mooren, en is het uit-
gangspunt geworden van de nieuwe Spaansche monarchie. De be-