Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPANJE. HET CENTRALE HOOGLAND. § 51. 257
De staatsregeling heeftin Portugal en bijzonder in Spanje
sedert 40 jaren eene veelvuldige verandering ondergaan. Beide sta-
ten zijn in de mannelijke en vrouwelijke linie erfelijke konstitutionele
monarchiën. De monarch deelt de wetgevende magt met de Cor-
tes, die in beide staten, uit tweekamers bestaan.
I. HET KONINGRIJK SPANJE.
De oude historische verdeeling des lands in a. de
landender kroon van Kastilië (zie ben. 1—5, 11 en 13);
de landen der kroon van Arragon(8—10 en 13); c.het
koningrijk Na var ra (6 en 7), is wel, op het voorbeeld der
verdeeling van Frankrijk in departementen, met eene andere in
(51, later in 49) provinciën verwisseld, waarbij alle historische be-
namingen zorg\iildig vermeden werden, maar deze (de historische)
is des te meer in 't geheugen en het niet officiële gebruik des
volks staande gebleven, daar zij bemst op een nog tegenwoor-
dig geldend verschil in politieke regten en beheer. Zoo hebben
niet alleen de Baskische proxinciën hare fueros (zie bl. 259),
maar ook de landen der kroon van Arragon (Arragon, Valen-
cia, Catalonië en Majorca) voorregten ten opzigte der belasting
en burgerlijke regtsbedeeling (daarom Espana assimilada).
A. Het Centrale hoogland.
1. De beide hoogvlakten van Oud- en Nieuw-Kastilië (dien
naam kreeg het land door de Mooren, wegens de vele versterkte
torens op de grenzen van 't voormalige Leon en A rragon) overtref-
fen ver de Beijersehe hoogvlakte in treurige eenvormigheid; men
ziet bijna niets dan slecht beploegde tarwe- en garstvelden en woeste
heiden met karig voedsel voor de met weinig tevredene, bruinwol-
lige schapen. Met deze gesteldheid des lands stemt de armoedige
toestand en het eentoonige leven der trage bewoners volmaakt
overeen. Nogtans houdt de trotsche Kastiliaan niet alleen Spanje
voor het eerste rijk der wereld, maar zelfs Kastilië voor de hoofd-
provincie ! Yan Nieuw-Kastilië uit werd als van eene vesting, die
maar door weinige passen moeijelijk genaakbaar is en door bergen
beschut wordt, de heerschappij over geheel Spanje uitgebreiden ge-
handhaafd. Hier liggen a. Madrid (1940' hoog, met 314000in-
woners) aan den weinig water bevattenden Manzanares, in weêr-
PÜTZ. VERGEL. AARDR 17