Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERTIK. VORM. VAN IIET IBERISCHE SCHIEREIL. § 51. 251
afhangende gletschers 1) hebben. Ten gevolge der geringe hoogte
en breedte, verbonden met de meer zuidelijke ligging, hebben de
Pyreneën eene kleinere massa sneeuw en ijs; daarom zijn de hier
ontspringende rivieren niet zoo groot als de Alpenstroomen. De
weinige vochtigheid van den dampkring en den grond (door de zui-
delijke heete winden) belemmert de groeikracht der wouden en wei-
den, die op verre na niet zoo welig is als op de Alpen, en de vee-
teelt kan niet in de schaduw staan van het bedrijf der Alpenweiden.
hh. Het gebergte van Granada of van Hoog-Anda-
lusië. Even als het schiereiland in 't noordoosten door een
hooggebergte wordt afgesloten, heeft dit ook plaats in 't zuid-
oosten , hier aan den zeekant, daar naar de zijde van 't vast-
land. Dit zuidelijk hooggebergte scheidt als een reusachtige
muur het laagland van den Guadalquivir van de Middellandsche
zee, die de zuidelijke helling bespoelt. Het bestaat niet, gelijk
de Pyreneën , uit parallelloopende bergrijen, maar uit (drie)
hoogvlakten , die door (5) randgebergten omgeven en van el-
kander gescheiden zijn. Het middenpunt van dit zuidelijk hoog-
gebergte of de Siërra Nevada overtreft de Pyreneën zoo
in vertikale hoogte der toppen als in gemiddelde kamhoogte
(9500'); de Mulahacen verheft zich tot 11 000'.
In weerwil der aanzienlijke hoogte heeft de Siërra Nevada toch
niet het grootsche karakter van andere hooggebergten. Hier mist men de
uitstekende vormen, daar de kam over het geheel op gelijke hoogte door-
loopt en maar weinige toppen zich daar boven verheffen ; daarentegen
mist men hier evenmin als in de Pyreneën de ruwste tegenstellingen van
hoogte en diepte, van Afrikaansche hitte en koude der polen, van tro-
pischen plantengroei en noordsche armoede in gewassen, van levendig
verkeer langs eene havenrijke kust en vreeselijke eenzaamheid in de ge-
westen van de eeuwige sneeuw, vooral aan de noordzijde.
h. Door twee laagvlakten wordt het centrale hoogland van
de beide hooggebergten gescheiden en wel: door die van den
Ebro of de Arragonische van de Pyreneën en door die
van den Guadalquivir of de Andalusische van het gebergte
van Granada.
c. Een centraal hoogland maakt de hoofdmassa van het
1) Zie over de Gletschers in de Pyreneën: Peterm. Mitth. 1855, bl. 199.