Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
248 GEOGE. STELL. VAN HET IBERISCHE SCHIEREIL. § 51.
rijkheid te danken aan hunne ligging in het midden tusschen
beschaafde en niet beschaafde kustlanden der Middellandsche
zee, alsmede tusschen het westen en de Levant. Op gelijken
afstand van Afrika en Europa gelegen, worden zij tot het laat-
ste werelddeel gerekend, omdat zij, even als Kandia, hunne
golf- en havem-ijke kust naar 't noorden gekeerd hebben en
daarom bestemd schijnen om tot Europa te behooren.
Het hooge gewigt van Malta met betrekking tot den handel
en het krijgswezen heeft aanleiding gegeven, om het, in weerwil
der ongunstige natuurlijke gesteldheid (de tuinaarde, beweert men,
is van Sicilië overgebragt), te bebouwen; eene zeer sterke bevol-
king (15 000 op 1 □ mijl), die een Italiaansch-Arabisch dialekt
spreekt, heeft zich op deze kale kalkrots gevestigd. De hoofdstad
Lava lette (5000 inwoners) is eene vesting op de oostkust en dient
zoo wel tot een groot wapenmagazijn van Engeland in de Mid-
dellandsche zee, als tot de hoofdmarkt voor het verkeer tusschen
Noord-Afrika en het oostelijk bekken der Middellandsche zee.
§ 51.
HET IBERISCHE OF PYRENE3CHE SCHIEREILAND.
Geographische stelling.
Het westelijke der drie schiereilanden van Zuid-Europa sluit de
Middellandsche zee naar den oceaankant af eu is tevens het bui-
tenste, het verst in de wereldzee uitstekende einde van 't Europe-
sche kontinent. Hiermede in 't noordoosten door een hoogen, moei-
jelijk te beklimmen bergmuur verbonden en aan de overige zijden
door de zee omgeven, is het een op zich zelf afgesloten geheel.
Als een reusachtig bolwerk tusschen de Atlantische en de Mid-
dellandsche zee, heeft het eene maritime (middellandsche) en eene
oceaan-zijde. Door de eerste onderhoudt zij eene wederkeerige ge-
meenschap met Romaansch, door de laatste met Germaansch Eu-
ropa. Deze tegenstelling tusschen een oceanisch en een maritiem
Spanje is ook uitgedrukt in de geschiedenis : in de Romeinsche
indeeling des lands in een Spanje aan deze en aau gene zijde, in
de koningrijken Arragon en Kastilië, welker vereeniging den grond-
slag legde voor de eenheid der Spaansche monarchie.
Horizontale vorm.
Even als Afrika heeft het Iberische schiereiland een bijna