Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
s..maki1i0. monaco. de maltagroep. § 50. 247
Behalve Rome liggen nog in het tegenwoordig gebied van den
paus: Viterbo, waarover, van Florence uit, de kortste weg naar
Rome voert. Velletri (10000 inwoners). De eenige Romeinsche
zeehaven is het versterkte Civita-Vecchia (10000 inwoners),
door een spoorweg met Rome verbonden. In het westen heeft men
Frosinone (in de Campugna di Roma) en in het zuiden Terra-
cina, aan het einde der Pontijnsche moerassen.
4. de republiek san marino.
Deze kleinste en tevens oudste staat van Europa heeft het
behoud zijner politieke zelfstandigheid aan zijne onbeduidend-
heid en afgezonderde ligging op eene steile hoogte niet ver
van Rimini te danken. Zijn oorsprong verliest zich in de le-
gende van een kluizenaar Marinus, die in 't begin der 4de
eeuw, naar men zegt, aanleiding gegeven heeft tot het bebou-
wen dezer hoogte.
De souvereiniteit wordt door de geheele gemeente uitgeoefend,
die vertegenwoordigd wordt door den „grooten raad" van 60 leden
(als wetgevend ligchaam). De uitvoerende magt berust bij twee
telkens voor 6 maanden gekozen Capitani, een voor de stad Ma-
rino , en een voor het land.
5. het vorstendom monaco.
Geographisch behoort ook tot Italië het onder bescherming
van den Italiaanschen koning staande vorstendom Monaco,
iets ten oosten van Nizza aan de Middellandsche zee gelegen.
Het is een ware tuin; alle gewassen van het zuiden, die Nizza
tot een paradijs maken, tieren hier welig. Dit rijkje heeft zijne
onafhankelijkheid behouden, niettegenstaande sommige plaat-
sen eerst bij Sardinië , later bij Frankrijk zijn ingelijfd (waar-
door het ook geheel wordt ingesloten: departement Nice). Met
de hoofdstad van den zelfden naam, gelegen tusschen olijf- eu
oranjebosschen op eene rotsachtige landtong, die ver in zee
vooruit steekt en eene veilige haven vormt, telt dit zelfstandig
staatje maar 1200 inwoners.
6. de maltagkoep.
De drie kleine eilanden Malta, Gozzo en Comino, (se-
dert 1800) eene Britsche bezitting, hebben hunne belangrijk-