Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE MEKKWAARDIGHEDEN VAN ROUE. § 50. 245
lag aan deu linker oever vau den Tiber op 7 heuvels, waarvan de
Capitoliuus, deAventinus, de Caelius en de hier tusschen
gelegen Palatinus geheel afzonderlijke, door dalen gescheiden
heuvels zijn, terwijl de Esquilinus met den Viminalis en
Quirinalis zich tot één rug vereenigen. Daarbij kwam later de
Monte Pincio (de hoogste ongeveer 190'), die van den noordelijken
ingang der stad (porta del popoio) zuidoostelijk loopt, de Monte tes-
iaccio (naar men zegt uit opgehoopte scherven) in 't zuiden, en aan
gene zijde van den Tiber de Janiculus en Vaticanus.
De merkwaardigheden van Rome bestaan in de overblijfselen der
klassieke oudheid, de kerken en paleizen met hunne rijke kunstverzame-
lingen. De eersten liggen hoofdzakelijk binnen den omtrek van het oude
Rome, de anderen zoo wel aan deze als aan gene zijde van den Tiber.
Tot de merkwaardigste overblijfselen der klassieke oudheid
behooren: a. de Fora, vooral het Forum Romanum (thans campo vaC'
cinö) aan den voet van den Capitolinus, vroeger het middenpunt van het
Romeinsche volksleven, het tooneel der volksvergaderingen, regterlijke
handelingen en dikwerf ook van de gevechten der gladiatoren; tegen-
woordig kan men uit de gebouwen, die uit het diepe puin te voorschijn
komen, naauwelijks het vroegere aanzien vermoeden; b. tempels, vooral
in den omtrek van het Forum; behalve de zuil van Trajanus is het Pan-
theon van Agrippa (op het vroegere Mars-veld), dat in de 7de eeuw tot
■eene Christelijke kerk Maria ad jlfar^yr^jJ herschapen is, onder alle
gedenkteekenen van het oude Rome het best bewaard gebleven; c. tri-
omfbogen (van Septimius Severus, aan den voet van den Capitolinus,
dan aan het zuidelijk einde van het Forum die van Titus en van Con-
-stantinus), met talrijke reliefs opgesierd; d. amphitheaters, voor
kampspelen en dierengevechten; het Colosseum is een overblijfsel van
het ontzaggelijke amphitheater, dat de keizers Vespasianus en Titus in
het midden van het oude Rome hadden gebouwd, en nog tegenwoordig
-eene der verbazingwekkendste ruïnen der oude stad; e. thermen, d. i.
openbare badplaatsen, die tevens vertrekken bevatten voor allerhande tijd-
verdrijf, maar thans meestal zoo vervallen of tot latere gebouwen inge-
rigtzijn, dat de oorspronkelijke gedaante moeijelijk te herkennen is; /.
de keizerlijke paleizen op den Palatinus; g. onder de praalgra-
ven is dat van Hadrianus reeds in de 5de eeuw in eene vesting veran-
derd en dient thans onder den naam van Engelenburg (aan deze
zijde van den Tiber) tot staatsgevangenis. Hier wordt op het paaschfeest
■het vermaarde vuunverk van 4500 raketten {Ia Girandola) aangestoken.
h. De Egyptische, meestal met hieroglyphen voorziene Obelisken,
die door de keizers naar Rome gebragt en hoofdzakelijk in den circus op-
gerigt waren, zijn later gedeeltelijk omgevallen en met puin overdekt,