Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
242 NAPELS, sicinë § 50.
arbeid vau den mensch jaarlijks met drie oogsteu te beloouen.
De geheele kust langs de golf van Napels, die door twee kapen
en drie eilanden, Isehia en Procida in't noorden (beide wegens
hunne buitengewone vruchtbaarheid sterkt bevolkt), Capri in 't
zuiden, tegen de brandingen der zee besehut wordt, maakt bijna
ééne stad uit. De hoofdstad Napels (417000 inwoners) is niet zoo
zeer beroemd om hare kerken en paleizen, die, behalve het Muaeo
Borbonico, weinig bijzonders bevatten, als om de heerlijke ligging
(veii Napoli e poi mori), het eigendommelijke volksleven en vooral
de omstreken, waar de natuur met hare liefelijke pracht ook hare
vreeselijkste verschijnselen ten toon spreidt, het doel van 't rei-
zende publiek.
Tot deze omstreken behooren Portici en llesina op het
bedolven Herculauum, dat bij eene uitbarsting van den Vesu-
vius (79 na Chr.) onder de asch begraven werd; maar vooral het
insgelijks toenmaals bedolven en sedert eene eeuw langzamerhand,
ofschoon op verre na nog niet geheel opgegraven Pompeji, dat
ons de beste voorstelling geeft van den aauleg en de inrigting eener
oud-Romeinsche stad. Op den achtergrond verheft zich de Vesuvius
zelf (3510') als eene geïsoleerde massa, zouder eenigzins zamen te
hangen met de naburige bergen. Zijne lavastroomen kunnen niet
enkel verwoesten, maar zijn ook vruchtbaarmakend voor de omstre-
ken; in de asch groeit de voortreffelijke wijn „lagrima Cristi." Aau het
zuidelijk gedeelte van de golf ligt Castellamare (waarschijnlijk
op de plaats van de bij gemelde uitbarsting verwoeste stad Stabiae).
Sorrento, met het heerlijkste klimaat en den weligs ten plantengroei,
sluit daar het wonderschoone panorama van de golf van Napels.
Ook de golf van Salerno met hare steile rotskusten spreidt
het zuidelijk karakter met ^buitengewone pracht ten toon. Hieraan
liggen: Amalfi, welks zee-en handelswetten (tabulae Analfilame)
in de middeneeuwen algemeen geldend waren. Salerno, iu de
middeneeuwen het voorbeeld en de kweekschool van aUe medische
faculteiten van Europa, en het ellendige dorp Pesto (Pestum) met
aanzienlijke overblijfselen van Grieksehe tempels in den oudsten
Dorischen stijl.
Op de oostzijde der Apennijnen heeft Apulië eenige steden van
middenmatige grootte: Foggia (24000 inwoners), Bari (21000
inwoners), Lecce en Tarente (20 000 inwoners). — Geheel iu
't Zuiden van Calabrië ligt het door eene aardbeving (1783) verwoes-
te, doch weder opgebouwde Reggio (22000 inwoners).
(j. Sicilië, te gelijk met Napels geannexeerd, is het schoon-