Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
NAPELS OF BEIDE SICILKN. § 50. 241
van het meer van dien naam en den Tiber. Is de weg van
Florence naar Eome korter, over Perugia is hij veel fraaijer.
/. Het voormalige koningrijk der Beide Siciliën of Na-
pels (1538 [j mijlen, met 7 millioen inwoners), dat in
1861 bij het koningrijk Italië werd ingelijfd, bevat, behalve
het eiland Sicilië en eenige kleinere eilanden, het geheele
zuidelijke deel van Italië van ïerracina af, en van Midden-
Italië heeft 't nog het zuidoostelijke deel, waarin de hoogste
streken der Apennijnen (de Abrnzzen) liggen. Bieden reeds de
middenste gewesten van Italië al weinig eenheid in natuur
en volken aan, noch minder treft men die in een zoo groot, door
ontoegankelijke bergen en wilde bergstroomen verdeeld gewest;
op eene uitgestrektheid van weinige mijlen wisselt het klimaat
af tusschen tropische warmte, die palmen doet groeijen, en eene
ruwheid, die aan noordsche streken doet denken. Het volk is
eene vermenging van oorspronkelijke bewoners, Grieken uit den
ouden en nieuwen tijd, Eomeinen, Longobarden, Arabieren,
Spanjaarden en Franschen, en nog kan men hier en daar de
verschillende bcstanddeelen naast elkander onderscheiden. In
dit gebrek aan eenheid en gevoel van bij elkander te behooren
ligt de reden, waarom in een door de natuur zoo verdedigd
land bijna altijd vreemdelingen de heerschappij voerden (bl. 124).
Ook wat digtheid van bevolking aangaat, treft men hier de
zelfde tegenstellingen als in Toskane en den Kerkelijken Staat.
Het digtst bevolkt is de vlakte van Napels of Canipagna felice
(de hoofdstad zelfs buiten rekening gelaten, heeft de provincie
Napoli 12 000 inwoners ^op 1 Q mijl) en de noordwestkust
van Sicilië; het schraalst de Abrnzzen, Calabrië en het bin-
nenland van Sicilië.
Aan den Beneden-Volturno en de golf van Napels strekt zich
eene vlakte van onuitputtelijke vruchtbaarheid uit, de hooggeroem-
de Canipagna felice, waar de zuidelijke natuur de weelderigste
vruchtbaarheid ten toon spreidt. De zonnewarmte, de verfrisschen-
de zeelucht, de rijke besproeijing door tallooze beken, die van de
naburige bergen nederruischen, cn zelfs de onderaardsche krach-
ten van den vulkanischcn grond vereenigen zich om den weinigen
PÜTZ, VEKGEL. AARDK. 16