Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
240 MAEKEN. UMBEIC. § 50.
(in de Laureutiaansehe bibliotheek) enz. Zijdeteelt en zijdeweve-
rijen (benevens het vlechten van stroohoeden) zijn de hoofdtakken
van bestaan. Ook de tweede stad van dit gewest, L i v o r n o
(met 80 000 gedeeltelijk Joodsche inwoners), heeft hare tegenwoor-
dige beteekenis nog aan de Medici te danken, die ze versterkten
en tot eene vrijhaven, de eerste aan de Middellandsche zee, verhie-
ven. Onder de overige steden was eens Pi sa, op beide oevers
van den Arno (thans slechts 23000 inwoners), de aanzienlijkste, zoo
als nog de op het domplein zamengedrongen gebouwen (dom, bat-
tisterio, schuinsche toren, Campo santo) bewijzen kunnen, ja het
was de mededingster van Venetië en Genua, maar toen dePlorentij-
nen de vloot en de haven vau Pisa verwoest hadden (1302), verviel
en verarmde de stad („Pisa morta"), die thans nog als universiteit
en om het zachte klimaat en de naburige gezondheidsbronnen be-
zocht wordt. Eene tweede universiteit bevindt zich in Siëna (22000
inwoners), eene stad, die ook in de geschiedenis der kimst om hare
gedenkteekenen voor de bouwkunde en eene eigene schilderschool
niet onbelangrijk is. Lucca (23 000 inwoners) de hoofdstad van
het (sedert 1847 ingelijfde) hertogdom van dien naam, houdt zich
bezig met olie- en zijdefabrieken.
d. De Marken, aan de oostelijke zijde der Apennijnen, langs
de Adriatische zee, behoorden tot 17 December 1860 tot den
Kerkdijken Staat, waarvan zij eene der vruchtbaarste stre-
ken uitmaakten. Dit gewest (152 Q mijlen, met millioen
inwoners) strekt zich in 't noorden uit tot aan de repu-
bliek San Marino en reikt in 't zuiden tot aan de Fronto, waar-
aan het stadje Ascoli ligt. Op de westkust der Adriatische
zee vindt men Ancona (36000 inwoners), de beste haven
aan die kust, waarom het dan ook onder de voornaamste zee-
en handelsplaatsen van Midden-Italië behoort. Sinigaglia
(23 000 inwoners).
e. Umbrië. Deze provincie (118 Q mijlen, met bijna
millioen inwoners), aan de westzijde der Apennijnen ge-
legen, werd op 16 December 1860 ook geannexeerd. Het
maakte vroeger een der middengewesten van den Kerkdij-
ken Staat uit en is even vruchtbaar als de Marken, waarvan
het door het hoofdgebergte gescheiden is. Te midden der Apen-
nijnen ligt Perugia (met 20 000 inwoners) in de nabijheid