Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PIEMONT. LOMB. GENUA. § 50. 2.37
togdommen Milaan, Montfei-rat en Genua, het vorstendom
Piemont en het eiland, dat aan dit deel, waarvan het niet
meer dan '/g uitmaakt, zijn naam gegeven heeft) buiten het
aan Frankrijk afgestane Savoije en Nizza. Dit land (1448 Q
mijlen en 7 mill, inwoners) bevat, zoo in een historisch als
physisch opzigt, zeer uiteen loopende bestanddeelen : de oostzijde
der West-Alpen , de hoogste keten der Centraal-Alpen, de noor-
delijke Apennijnen , het bovenste gedeelte der Povlakte , een
kustlandschap , dat reeds tot Midden-Italië behoort en dit laat-
ste gedeeltelijk in zachtheid van klimaat nog overtreft.
Topographie (naar de historische verdeeling).
aa. Piemont, dat van twee zijden door de Alpen, in 't zui-
den door de Apennijnen, in 't oosten meestal door den Tessino
en het door deze rivier gevormde meer (lago maggiore) is be-
grensd. Aan de Boven-Po, die hier nog geen zich ver uitstrek-
kende overstroomingen veroorzaakt, ligt de prachtige hoofd- en
universiteitsstad Turijn (180000 inwoners), die zich door hare lijn-
regte, breede straten van de andere Italiaansche steden onderscheidt,
de vesting Casale (voormalige hoofdstad van Montferrat) en in de
nabijheid van de hoofdrivier (aan den Tanaro) de in de middeneeu-
wen door de Welfen tegen Frederik Barbarossa gebouwde en naar
paus Alexander III genoemde vesting Alessandria (54 000 in-
woners).
bb. In het onlangs verkregen Lombardije is de hoofdstad
Milaan (178000 inwoners, zonder de voorstad Corpi-Santi, dïe
41500 inwoners telt) tevens eene der rijkste handels- eu fabrieks-
plaatsen van Italië. De dom, geheel uit wit marmer, in Gothisch-
Italiaanschen stijl opgetrokken en van buiten met 4500 (?) stand-
beelden versierd, wordt in grootte alleen door de Pieterskerk te
Rome overtroffen. Brescia (35 000 inwoners) en Bergamo
(35 000 inwoners) houden zich bezig met de zijdeteelt, Pa via
(25 000 inwoners) aan den Tessino, is eene universiteitstad; aan
de Po is Cremona (28 000 inwoners) de aanzienlijkste Lombar-
dische stad.
cc. Het hertogdom Genua, op de zuidzijde der Apennijnen
en aan de Ligurische zee, is het noordelijkste deel van Midden-
Italië. Dewijl de Apennijnen (die hier weinig vruchtbaar zijn) zich
meestal tot onmiddellijk aan de zee uitstrekken, is er geen akker-
bouw, alleen tuinbouw mogelijk, en de natuur, die hier meer ge-