Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
•236 UET KONINGBIJX lIALië. § 50.
in openbare en bijzondere verzamelingen), ten deele ook aan oudheden ,
dat alleen het uitstekendste hier kan vermeld worden.
De eilandenstad Venetië (118000 inwoners) op meer dan 70
eilanden, die door (400) kanalen (de hoofdstraten) gescheiden en
door talrijke (450) bruggen verbonden zijn, wordt door het Canule
grande in den vorm eener S gesneden. Venetië ontstond toen de
bewoners der noordwestelijke kust van de Adriatische zee bij den
inval van Attüa in Italië (452 n. Chr.) naar de lagunen-eilanden
(zie bl. 230) de vlugt namen en zich daar vestigden. In de mid-
deneeuwen verhief het zich tot de eerste handelsstad der wereld,
doch geraakte ten gevolge der ontdekking van den zeeweg naar
Oost-Indië in diep verval, waaruit het zich als Oostenrijksche
vrijhaven begonnen is te verheffen. De St. Markuskerk (in half-oos-
terschen stijl) op het St. Markusplein met haren rijkdom aan zuilen
en mozaïken en de 4 bronzen paarden van Lysippus (?), het do-
genpaleis met de staatsgevangenissen onder een looden dak en de
brug der zuchten, het arsenaal met de overblijfselen van den Bu-
centaurus, een schip, waarop eertijds de doge jaarlijks zijn huwe-
lijk met de zee vierde, de rijk versierde (96) kerken, de vervallen
(meer dan 300) paleizen enz., getuigen nog van voormalige grootr
heid. Eene lange spoorwegbrug verbindt thans de stad met het
vastland.
Padua (universiteit, met 53000 inwoners), Vicenza (met
33000inw., versierd met een aantal der voornaamste gebouwen
van den hier geboren Palladio) Verona (60000 inwoners), eene ves-
ting aan de Etsch (met het nog vrij goed onderhouden groote am-
phitheater, dat op 45 rijen banken voor 25000 menschen zitplaat-
sen had). Van Chioggia (26000 inwoners), eene stad op een la-
gunen-eiland en wel even als Venetië op palen gebouwd, tot
aan Malamoeco loopen de Murazzi, een reusachtige steenen dam
tegen de golven der zee (met het trotsche opschrift ausu Romano,
aere Veneto), zie bl. 230. De voornaamste vesting Man tu a (3000
inwoners) ligt in een door den Mincio gevormd meer of moeras.
2. HET KONIIfGEIJK ITALIë.
De jongste omwentelingen in Italië hebben groote verande-
ringen in dat schiereiland ten gevolge gehad. Sedert 17 Maart
1861 is Victor Emmanuel II „koning van Italië". Het rijk be-
staat uit de volgende landen:
a. Het voormalige koningrijk Sardinië (bestaande uit de her-