Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
226 MONTEKEGBO. GEOGR. STELLING V. ITALië. § 50.
Verreweg het grootste deel (Yiq) der Vj mill. bedragende be-
volking zijn Slaven, d. i. Kroaten; in de havensteden hebben zich
veel Italianen (ten tijde dat de Venetianen hier nog regeerden)
nedergezet; een geheel op zieh zelf staanden volksstam maken de
(15000) Morlaken uit, de bergbewoners in de noordelijke helft
des lands, die hunne woningen uit losse steenen opbouwen en met
tenen of riet dekken. — De belangrijkste, meestal versterkte kust-
plaatsen zijn van 't noorden naar 't zuiden de hoofdstad Z a r a
(18000 inwoners),'Sebenico, het oude Spalato (eens de resi-
dentie van Diocletiaan), in welks nabijheid de Eomeinsche stad Sa-
lonaligt, Ragusa en Cattaro aan den voet van een berg, welks
top reeds in den diepsten hoek van de in het gebergte binnendrin-
gende golf van Cattaro en in Montenegro ligt, en daarom de hoofd-
markt voor de Montenegrijnen is.
E. IIET VORSTENDOM MONTENEGRO (ZERNAGOR.1).
Het bijna ontoegankelijke bergland Montenegro tussehen
Albanië, Bosnië en Dalmatië, dat (op 70 Q mijlen) onge-
veer 125 000 Servische Slaven van de Grieksche'~^godsdienst
telt, heeft sedert 200 jaren zijne onafhankelijkheid in denhard-
nekkigsten, herhaalden strijd tegen de Turken gehandhaafd. Het
wereldlijk eu geestelijk opperhoofd is de Madika of bisschop,
eene waardigheid, die sedert het begin der onafhankelijkheid
(1658) in de familie Petrowitsch erfelijk geweest is. De (on-
geveer 100) dorpen zijn gedeeltelijk rondom sterke kloosters ge-
bouwd. De hoofdstad des lands is Cettinje.
§ 50.
HET ITALIAANSCHE SCHIEREILAND.
Geographische stelling.
Italië, het middenste der drie schiereilanden van Zuid-Europa,
is wel van alle kanten door de zee of hooggebergten van het ove-
rige Europa gescheiden, maar heeft door zijne ligging in het mid-
den der landen rondom de Middellandsche zee eene volken-ver-
bindende stelling, waarvan het reeds in de oudheid, zoowel
tot een levendig handelsverkeer met de naburige landen als om
heersehappij over dezen te voeren, gebruik maakte, daar van dit
middenpunt in de Middellandsche zee vloten en legers naar alle drie
de werelddeelen uitgingen. Eerst met de ontdekking van Amerika