Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE TONISCHE EILANDEN. DALMATië. § 49. 225
sche kerk behooren en gedeeltelijk (de adel) in de opbrengst van
den grond, gedeeltelijk (de burgerstand) in den handel hun be-
staan vinden. Voor de beschaving des geestes bestaan er buiten
de volksscholen ook hoogere inrigtingen voor onderwijs en op Cor-
fu eene universiteit.
De Jonische eilanden voimden vroeger een onafhankelijken
bondsstaat onder bescherming van Groot-Brittanje, dat het regt
uitoefende van bezetting te leggen in de vestingen (op Corfu,
St. Maura, Zante, Cefalouia), in de havens justitie eu policie hand-
haafde en een in Corfu residerenden gouverneur als zijn besten-
digen vertegenwoordiger benoemde. In het laatst van 1863 heeft
het Britsch protektoraat opgehouden en nu worden de vroegere
regten van Engeland door den koning der Hellenen uitgeoefend.
De uitvoerende magt berust bij een s e n a at van zes leden, die
uit en door de wetgevende vergadering (voor 5 jaren) ge-
kozen worden. De wetgevende vergadering bestaat uit (11) door den
gouverneur benoemde en uit de (29), door de kiezers van elk eiland,
naar gelang der bevolking, gekozen medeleden; maar de wetten
hebben de bekrachtiging van den koning van Griekenland noodig.
De aanzienlijkste steden zijn: C o r f u (25 000 inwoners) en
Zante op de eilanden van dien naam.
D. HET (OOSTENRIJKSCHE) KONINGRIJK DALMATië.
- Zoo heet het smalle ('/^—9 mijlen breede), in de rigting
van 't noordwesten naar 't zuidoosten lang (62 mijlen) uitge-
strekte kustland aan de oostzijde van de Adriatische zee, eene
voortzetting der kustvorming van de Julische Alpen, die ge-
woonlijk naar een hunner toppen (monte Dinario) Dinarische,
ook Dalmatische Alpen genoemd worden. Eene paraUelke-
ten daarvan vormt eene reeks van hooge (1800—2000') rots-
eilanden, die door smalle, maar diepe straten van het vast-
land gescheiden zijn. In het noordelijk deel is de rigting der
eilanden parallel met de steile kusten, in het zuidelijk deel
van 't oosten naar 't westen. Ten gevolge der talrijke havens
en bogten heeft Dalmatië van alle Oostenrijksche kroonlanden
den aanzienlijksten scheepsbouw en de talrijkste handelsvloot,
ofschoon van het kleinste tonnenbedrag.
PÜTZ, VERGEL. AARDE. 15