Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
218 SIACEDONië. IHESSALië. ALBANië. § 49.
inwoners), aan den noordelijken uitgang van den HeUespout als
tweede haven eener zeer vruchtbare provincie, die tusschen drie
zeeën ligt, een aanzienlijken handel drijft.
2. Macedonië, ten westen van Roemelië, bestaat in het bin-
nenland uit verscheidene, door bergtakken van drie zijden ingesloten
graanrijke vlakten en heeft eene gemakkelijk genaakbare kust, waar-
uit zich de breede bergmassa Chalcidice verheft en zich weder in
drie veelvuldig ingesneden rotstongen verdeelt, waarvan de ooste-
lijke, de Athos, doet zien hoe groot in dit klimaat de invloed van
de loodregte hoogte op de plantenwereld is, daar er bijna alle boom-
soorten van Europa vereenigd aangetroffen worden. Deze rijkste en
bloeijendste provincie van Europeesch Turkije bevat de tweede han-
delsstad des rijks, Saloniki (70000 inwoners); verder nog Se res,
het middenpunt van den Turkschen katoenhandel.
3. Thessalië, ten zuiden van Macedonië, heeft insgelijks naar
alle zijden zeer bepaalde natuurlijke grenzen en maakt volgens
zijne tegenwoordige begrenzing in 't zuiden door den- Othrys een
ketelvormig, van alle kanten door steile, hooge bergmuren beschut ^
vruchtbaar bekken uit, dat vroeger een meer moet geweest zijn, tot-
dat eene der aardbevingen, die in Griekenland niet tot de zeld-
zaamheden behooren, den Ossa vau den Olympus scheidde en aan
de Salambria (Peneiis), die alle wateren des lands in zich opneemt,
een uitgang verschafte door het enge en schilderachtige dal Tempe.
In dit rivierdal ligt Larissa (25000 inwoners), de voornaamste
stad van dit welbebouwd landschap, dat tevens bloeit door over-
zeesehen handel en eene beperkte industrie. De bergvolken van
Thessalië zijn deels roofzieke krijgsstammcn, zoo als de Klephten.
4. Albanië, bewoond door het halfbeschaafde, ki-ijgszuchtige
volk der Amanten (of Skipetarcn, d. i. rotsbewoners), die gedeel-
telijk onder elkander in aanhoudenden krijg leven (daarom bewerkt
de landman zijne velden met het zwaard iu de hand en verbergt
zijn oogst onder den grond), deels het land verlaten eu het beste
gedeelte der Egyptische en Turksche legers gaan uitmaken. Hunne
bijna volkomene onafhankelijkheid hebben zij te danken aan den
moeijelijken toegang tot hun land, want dit is aan drie kanten
door hooge bergen omgeven en op de vierde zijde, den zeekant,
vormen deels moerassige wateren, deels steile, met klippen bezette
kusten insgelijks eene natuurlijke borstwering. In O p p e r-A 1 b a n i ë
(Illyrië) ligt buiten de hoofdstad Skodra (Skoetari aan het meer
van gelijken naam) de versterkte havenstad Doerazzo (Dyrra-
chium) aan de vlakke zeekust, waar geen groote vaartuigen kun-