Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
216 MIDDELEN V. BESTAAN V. H. TURKSCHE RIJK. § 49.
ƒ. Armeniërs (400000), vooral in de koopsteden gevestigd
(meer dan 200 000 in Konstantinopel).
g. Joden, bijzonder in de Donan-vorstendommen; zij worden ge-
splitst in Spaansche (nit Spanje verdrevene en nog gebroken Spaansch
sprekende, het talrijkst in Walachije) en Poolsche (in Moldavië als
kleinhandelaren, enz.).
h. De Zigeuners (400000?), door het geheele oosten verstrooid,
vormen in Moldavië en Walachije eene werkelijke natie en belijden
de Grieksehe godsdienst, terwijl die van Servië en Turkije den Is-
lam aangenomen hebben.
2. De Aziatische bevolking bestaat uit a. Osmanen (lOVj
mill.); (5. Armeuiërs (2 mill.); c. Grieken (Imill.); d. Koer-
den 1 mill.) in Koerdistan, behoorende tot den Perzischeu of Iran-
schen volkstak; e. Arabieren (bijna 1 mill.) in Arabië.
3. De Afrikaansche bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Ara-
bieren.
Naar de godsdiensten verdeeld telt de bevolking: 22 mill. Mo-
hamedanen, 14 mill. Grieken cu Armeniërs, bijna 1 mill. Katholiekeu ^
(Latijnen, vereen. Grieken, vereen. Armeniërs, Maroniten), 150000
Joden, 300000 menschen, tot verschillende sekten behoorende.
Middelen van bestaan.
Bij de groote afwisseling van den bodem in vlakten, bergeu en
hoogland en het veelsoortige van 't klimaat van de tropische hitte
in Arabië en Nubië af tot aan het Alpengewest in Klein-Azië, brengt
^het rijk eene groote verscheidenheid van produkten voort; maar dc
opbrengst voldoet naauwelijks aan de behoefte. Want uit hoofde
van gebrek aan middelen van gemeenschap (het eenige middel van
vervoer uit het binnenland naar de kusten is de kameel of het muil-
dier) verbouwt de landman niet meer dan hij zelf noodig heeft. Den
bloei der nijverheid staat bovendien nog eene onverstandige be-
lasting (zelfs op den uitvoer) in deu weg; daarom neemt zij ook
steeds meer af en bepaalt zich', wat den uitvoer aangaat, enkel nog
tot het vervaardigen van zijden stoffen (in Syrië) eu rozenolie (Boel-
garije). De geheele buitenlandsche handel van het Turksche rijk
evenaart nog niet dien van de ééne stad Hamburg. De meeste be-
weging ziet men in de havens van Konstantinopel, Smyrna, Beiroet,
Saloniki. Groot-Brittanje heeft den invoer grootendeels in handen.
Staatsregeling.
Het Turksche rijk is eene absolute erfelijke monarchie, waarin
de monarch (padischah) de hoogste wereldlijke (als sultan) en