Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
198 klim. es organische nat. in europa. § 46.
moet het in verscheidenheid, schoonheid en weelderigheid der plan-
ten- en dierenwereld voor Azië en Amerika onderdoen en heeft
het in zijn klimaat een zekere gelijksoortigheid, die echter op
verre na niet gelijk staat met de eenvormigheid van Afrika. Al
schijnen ons de kontrasten in het klimaat tusschen West- en
Oost-Europa en nog meer die tusschen Zuid- en Noord-Europa
ook belangrijk toe, zoo worden toch de laatste door den in-
vloed der zee en de bergachtige gesteldheid der zuidelijke
uiteinden van Europa ten minste in zoo verre vereffend, dat
een en het zelfde produkt (graan) aan het noordelijk en zui-
delijk einde groeit en dat een en de zelfde volksstam (de Noor-
mannen) op beide uiteinden tot de heerschappij kon geraken.
De gelukkigste afwisseling van het vastland- en zeeklimaat is
juist een kenmerkende trek voor Europa; natuurlijk is het eerste
met zijne groote verschillen in temperatuur tusschen zomer en
winter in 't oosten, het laatste, veel meer gelijkmatige in het
westen algemeen.
Het onderscheid van klimaat tusschen Noord- en Zuid-Europa
ligt veel meer in de temperatuur van den winter dan van den zo-
mer, want de gemiddelde temperatuur van den zomer geeft voor
't noord- en zuideinde van Europa slechts een verschil van 9 tot
10"= R., van den winter 26° (in Palermo nooit onder O, in Stok-
holm tot —26°). De hooge zomerwarmte in 't noorden (tot 28°),
verbonden met de lange dagen, bevordert ontzaggelijk den wasdom
der planten en het suelle rijpen der vruchten.
Met betrekking tot den plantengroei onderscheidt men
1. vier horizontale gordels: a. een noordelijken of on-
bebouwbaren; h. een gordel van Europesche gi-aansoorten en
noordelijke woudboomen ; c. een gordel van den wijnstok; d. een
zuidelijken of altijd groenen gordel, en 2. even zoo veel hier-
mede overeenkomende vertikale gewesten.
De 4 horizontale gordels:
a. De noordelijke of voor de kuituur ongeschikte
gordel, ten noorden van den 64° (IJsland, Far-oeër, Noord-Skan-
dinavië) en van den 62° iu Rusland, bevat aUeeu berken en naald-
boomen, vele mossoorten en beziën, weinig graanbouw en geen
ooftboomen.