Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
tvateesystemen van europa. § 45. 195
der oppervlakte is de rijkdom aan water zeer gelijkmatig naar
alle rigtingen verdeeld. Niet alleen hebben de berglanden en
de in de nabijheid liggende laaglanden er hun aandeel in, maar
ook de groote Sarmatische vlakte is zoo rijk door aanzienlijke
stroomen besproeid, dat het woestenij-karakter daar niet in 't
minste voorhanden is. Terwijl de Amerikaansche stroomen,
slechts weinige uitgezonderd, ééne rigting volgen en in Azië
bij groote land-uitgebreidheden maar ééne helling aanwezig is,
hebben de meeste groote Europesche landen (vooral Spanje,
Frankrijk, Duitschland, Eusland) twee of meer waterzijden, op
welke de stroomen verdeeld zijn. Heeft Azië zijne naar alle kan-
ten verspreide, rijke besproeijingen aau de centrale ligging van
het hoogland te danken — op het vastland van Europa tellen wij
twee zulke middenpunten, die hunne wateren naar alle
rigtingen uitzenden. Het eene ligt bijna in het midden van het
groote Oost-Europesche laagland (op en aan den Noord-Eus-
sischen landrug), het andere is het hooggebergte der Alpen.
Uit dat middenpunt in het laagland stroomen niet
minder dan zes groote rivieren in verschillende rigtingen naar
vier, binnenzeeën:
naar de Witte zee: de Dwina,
„ „ Kaspische zee : de Wolga, de grootste rivier
van Europa,
„ „ Zwarte zee: de Don en de Dnieper,
„ „ Oostzee: de Düna ende Niemen.
Op het Alpengebergte en het daarvoor liggende mid-
dengebergte ontspringen alle andere hoofdrivieren van het
eigenlijke kontinent (ééne ontvangt van hier althans haar meeste
water). Deze bergen verdeden twaalf rivieren over zes ver-
schillende zeeën (waaronder vijf binnenzeeën). De Alpen zelf
zenden
naar de Noordzee den Eijn,
„ „ Middell. zee de Ehone,
„ „ de Adriatische zee de Po,
„ „ Zwarte zee den Donau;
13*