Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
194 WATERSYSTEMEN IN EUROPA. § 45.
Duit sehe (tot aan de Schelde) en in de Fransche (tot
aan de Pyreneën). De Sarmatische wordt door vier zeeën (wel-
ke?), hoofdzakelijk binnenzeeën, en drie bergketens, het Oeralische
gebergte, den Kaukasus en de Karpathen begrensd en gaat in
't zuidwesten over in de "VValachische vlakte, op den linker
oever van den Beneden-Donau. De Germaansche vlakte strekt zich
uit van den noordelijken voet van het Duitsche middengebergte
tot aan de Noord- en Oostzee, de Fransche van den westelijken
voet van het Fransche middengebergte tot aan den Atlantischen
oceaan.
Behalve deze groote, aaneengeschakelde vlakte, die de keni
van Midden-Europa's gebergte omgeeft en in 't oosten zich
uitstrekt tot de grootste onafgebroken landenniimte van het we-
relddeel, liggen nog binnen het bergland van Midden-Europa
1. de Rhone-vlakte, tusschen de westelijke Alpen (en een
gedeelte van den Jura) en het Fransche middengebergte; in
't zuiden wordt zij Pro ven 9 aal sehe vlakte; 3. de Bo-
V en-Rijn sehe tusschen het Duitsche en Fransche midden-
gebei-gte; 3 en 4. de kleine en groote Hongaarsche vlakte
tusschen de xVlpeii en de Karpathen. Aan den zuidelijken rand
der Alpen breidt zich de Lombardische of Po-vlakte
uit tot aan den noordelijken rand der Apennijnen.
§ 45.
overzigt der watersystemen in europa.
Zagen vnj Europa rijk en verscheiden in den horizontalen en
vertikalen vorm des bodems, het bezit deze eigenschappen in
geen mindere mate in zijne hydrographische verhoudingen. Wel
is waar heeft het niet die kolossale stroomstelsels van Amerika
en Azië, noch de aan Azië eigene groote dubbel-stroomen (een
dergelijk verschijnsel, maar veel kleiner, bieden Don en Dnieper,
Dniester en Boeg, Niemeii en Düna, Drau en Sau); ook loopen
de grootste rivieren van Europa (Wolga, Donau, Dnieper, Don,
Düna) niet iu den oceaan uit, maar vallen in binnenzeeën, gelijk
Afrika's grootste stroom; maar op die veelvuldig getakte verheffing