Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
188 GKENZEN VAN EUROPA. § 43.
werelddeel te bevorderen. Wanneer dus Azië door de natuur
tot de wieg van het menschelijk geslacht schijnt voorbeschikt te
wezen, dan was Europa bestemd om de kuituurvolken in het
tweede tijdperk der ontwikkeling op te nemen, de door hen
medegebragte kiemen van beschaving te ontvangen en deze,
zoo wel als nieuwe kiemen uit zijn eigen schoot, te ontwikkelen.
De aldus opgekomen beschaving kon het vervolgens aan de drie
naburige kontinenten, ten gevolge van zijne stelling in het mid-
den van het land-halfrond, van zijn grooten rijkdom aau bin-
nenzeeën en zeearmen, alsmede van de vorming der tegen-
oevers in 't westen en 't zuiden gemakkelijk mededeelen. Door
het volvoeren dezer taak heeft zich het kleinste aarddeel eene
wereldheerschappij naar den geest verworven en, wat histo-
risch aanzien betreft, zich weldra boven de anderen verhe-
ven. Zeer juist heeft men het bestempeld met den naam van
het paedagogi sehe 1).
Zulk eene taak kon noch Azië op zich nemen uit hoofde vau
de kolossale horizontale en vertikale vormen der natuur en van ziju
steppenaard, die wel voor het nomaden-, maar niet voor het kul-
tuurleven past; noch Afrika, waarvan maar enkele kuststreken
een zeker aandeel genomen hebben in het algemeene wereldver-
keer, terwijl het binnenland het minste een vaderland voor de be-
schaving is geworden.
§ 42.
gkexzen van eueopa.
a. Landgrenzen. I^e thans door de Russische regering
aangenomen staatkundige grensbepaling is zoodanig met
de natuurlijke grenzen in overeenstemming gebragt (zie bl. 32),
dat zij begint bij de Karische golf in 't oosten der straat
Waaigat, over den rug van den noordelijken Oeral loopt
tot aan de bron der Petschora, waar zij op de oostzijde van
1) Meer uitvoerig bij fiuyot, Grundzüge der vergl. phys. Erdkunde
in ihrer Beziehung zur Geschichte des Menschen. — v. Roon, Grund-
ziige, III, 2, bl. 6.