Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WERELDSTAND VAN EUROPA. § 41. 187
Amiranten (Admiraliteits-eilanden) en der (29) Sychellen
of Mahé-eilanden.
5. Zanzibar (bl. 162) vlak bij de knst. Van bier uit zijn
in den laatsten tijd belangrijke ontdekkingen in het binnenland
gedaan.
6. Sokotora, bij den ingang der Arabisehe golf, staat
onder de heerschappij van een sidtan aan de zuidkust van Ara-
bië (in Gesehen).
iii. europa.
A. EUROPA IN 'T ALGEMEEN.
§ 41.
wereldstand van europa.
Het kleinste onder de drie deelen der oude wereld is het
voornaamste deel geworden van onze geheele planeet, en wel
eensdeels door zijne ligging en stelling tot de overige
deelen der aarde, anderdeels door zijne vooiTegten ten
opzigte van den horizontalen en vertikalen vorm des
bodems.
Terwijl reeds Azië, daar het met zijne grootste massa maar
tot eene enkele luchtstreek behoort, eene naar evenredigheid
groote eenheid van klimaat heeft — vooral in vergelijking met
Amerika, dat zich door vier luchtstreken uitstrekt — (zie bl.
50) en daardoor de verbreiding der verschillende volksstammen
over het geheele vastland gemakkelijk maakte, heeft Europa,
dat bijna uitsluitend tot ééne luchtstreek behoort, op zijne
veel meer beperkte ruimte eene nog grootere eenheid van kli-
maat. Men vindt er ook geene ondoordringbare woestenijen
en onbeklimbare bergmuren, en daarom is het binnenland on-
eindig meer geschikt (dan Azië) om eene inniger verbinding der
bewoners, eene wedcrkeerige mededeeling hunner beschaving,
eene gemakkelijker verbreiding der bevolking over het geheele