Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
186 de oost-aïrikaajïsche eilakden. § 40.
inkoopen (tegen kleederen en ijzeren gereedschappen), en als
m en op den weg naar Indië of Australië hier een bezoek aflegt,
i s de reis korter dan wanneer men de kaap de Goede Hoop
aandoet.
Alleen het hoofdeiland, een omstreeks 8300' hooge vulkanische kegel,
is door eenige Engelsche familiën, die van de Kaap vertrokken, bevolkt
geworden en staat onder bescherming van het Kaap-gouvernement. Uit
hoofde zijner ligging is het een gewigtig punt voor hydrographische en
meteorologische onderzoekingen.
B. In den Indischen oceaan of de Oost-Afrikaan-
sche eilanden:
1. Madagaskar, door het breede kanaal van Mozambi-
que van de parallel loopende oostkust van Afrika gescheiden,
een der grootste eilanden der aarde (10 500 Q mijlen met
4'/^ mill. inw.). De vorm der oppervlakte wijkt zeer af van dien
der vulkanische West-Afrikaansehe eilanden en komt veel overeen
met dien van het daar tegenover liggende kontinent (in het bin-
nenland gi'oote hoogvlakten, waaruit een gebergte oprijst; ter-
rasvormige helling van het plateau naar de westkust, waarvan
het noordelijke deel veel uitmuntende havens heeft); daarente-
gen verschilt het, ten gevolge van een buitengewonen rijkdom
aan water, in de planten- en dierenwereld wezenlijk en gunstig
van het naburige vastland.
Tananariva is de hoofdstad (met 120000 inwoners). — Het
eiland St. Marie aan den oostelijken rand behoort aan de Fran-
schen.
2. De (18) Komoren, in den noordelijken ingang van
het kanaal van Mozambique, worden meestal door Arabische
sultans beheerscht; Mayotta is door de Pransehen bezet.
3. Tot de (3) Maskarenen (aldus genoemd naar den
ontdekker, den Portugees Mascarenhas) behoort: het Engel-
sche Mauritius (170 000 inwoners), vroeger (als Fransche
bezitting) lie de Trance, met de hoofdstad Port Louis (28 000
inwoners), en het Fransche eiland La Reunion (tot 1848
Bourbon).
4. De beide naburige Engelsche eilandengroepen der (17)