Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
de afeikaänscue eilanden. § 40. 185
lonie, maar tot Europa gerekend. Ook dezs eilandengroep is van
vulkanischen oorsprong; de grootste hoogte de (11400' hooge)
Piek de Teyde op het grootste eiland Teneriffa (hoofd-
stad : Santa Cruz), is met puimsteen en lava bedekt, andere (zoo
als Palma) hebben kraters van buitengewone grootte.
Het eiland Kanaria, waarnaar de geheele groep wordt ge-
noemd, is het vruchtbaarste van dezen archipel en doet in om-
vang cn bevolking weinig onder voor Tenerifla. Het westelijkste,
kleine eiland Ferro (beter Hierro) is door de (vroegere) teUing
der lengtegraden van zijn meridiaan af bekend geworden (bl. 5).
4. De (10) Kaap-Verdi sehe eilanden of die van het
Groene Voorgebergte (90 000 inwoners) schijnen door
hunne ligging bestemd te zijn tot een rustpunt voor de Euro-
pesche scheepvaart naar gene zijde der linie.
Doch maar een der tien eilanden van dezen archipel, St. Ja go,
biedt een goeden ankergrond en levensmiddelen aan. Zij vormen,
met de weinige overblijfselcu der Portugesche nederzettingen op
het tegenoverliggende (70 mijlen verre) vastland en twee Guinea-
eilandcu (zie no. 5), een der drie Portugesche gouvernementen in
Afrika.
5. De (4) Guinea-cilanden in het oostelijk deel der golf
van Guinea, waarvan het noordelijkste (Fernao del Po) en het
zuidelijkste (Annobom) Spaausch, de middenste: Principe
(Prinsen-eiland) eu S. Thomé (St. Thomas) Portugeesch ziju.
t). De beide Engelsche eilanden: Ascension en het
sterke St. Helena zijn belangrijke plaatsen voor de vaart op
Oost-Indië.
De eenige stad op St. Helena, Jamestown (.lakobsstad),
met een veiligen ankergrond, bestaat maar uit ééne straat ;
Longwood, waar Napoleon I in ballingschap leefde en stierf,
is slechts eene pachthoeve binnen in het land.
7. De eilandengroep Tri stau da Cunha in den Zuid-At-
lantischen oceaan, bijna op eene regte lijn tusschen kaap Hoorn
en de kaap de Goede Hoop, genoemd naar den Portugeschen ont-
dekker (in 1506). liet is jammer dat dit punt zoo moeijelijk te
genaken is, want hier kau meu water innemen en levensmiddelen