Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
184 de westelijke woestijn (sahel). § 40.
naar 't westen eene buitengewone ophooping van stuifzand naar
de zeezijde, waardoor niet alleen de hoogste duinen der aarde
(aan kaap Bojador tot 400') gevormd werden, maar ook eene
onderzeesehe voortzetting der „zandzee" (gelijk de Arabieren
de woestijn noemen), eene uitgestrekte zandbank ontstond, die
de kusten van den zeekant ongenaakbaar maakt en reeds aan
vele schepen den ondergang berokkende.
Eene naauwkeuriger bekendheid met de westelijke Sahara heeft
doen zien, dat ook deze helft der vermeende onafgebroken zand-
zee begunstigde landstreken heeft, dat ook hier, even als in de
oostelijke helft (zie bl. 182), bergen met vlakten afwisselen, water
en plantengroei op vele plaatsen het bestaan van kudden en no-
madenvolkeren mogelijk maken, en de ruiling der inheemsche pro-
dukten tegen waren uit Europa en Soedan den grond legt voor
een levendig handelsverkeer.
§ 40.
DE AFRIKAANSCHE EILANDEN.
A. In den Atlantischen oceaan of de West-Afri-
kaansche eilanden.
1. De (9) Azoren, d. i. Havikseilanden ('/^ mill. katho-
lieke inwoners), waaronder S. Miguel en Tere ei ra de
meest bevolkte zijn, behooren aan de Portugezen (sedert 1416),
door wie ze tot Europa gerekend worden. De grond is vulka-
nisch, en nog in den laatsten tijd hebben er sterke lava-uitbar-
stingen plaats gehad; het klimaat wordt voor een der gezond-
ste op aarde gehouden.
2. Het eiland Madeira, vroeger zoo rijk aan druiven,
thans met veel suikerriet beplant, is om zijne eeuwige lente druk
bezocht door lijders, die genezing zoeken (hoofdstad: Eunchal
met 18 000 inwoners), strekt tot eene rustplaats voor de Oost-
en West-Indië-vaarders en vormt met Porto Santo, tusschen
de Azoren en de kust van Marokko, eene provincie van het
koningrijk Portugal.
3. De (13) Kanarische eilanden ('/^ mill. inwoners)
behooren aan de Spanjaarden en worden door deze niet als ko •