Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
PLATEAU VAN BARKA. § 38. 181
c. Van de beide Turksche provinciën Tunis (tusschen
Algerië en de kleine Syrte) en Tripolis (aan de beide Syr-
ten) wordt de eerste door een bey geregeerd, die alleen in naam
onder Osmanische heerschappij staat; de andere wordt na eene
meer dan honderdjarige onafhankelijkheid thans (sedert de ge-
vangenneming der inlandsche dynastie, 1835) weder door een
pacha bestuurd.
Tunis (1 mill, inwoners? op 3700 n mijlen) met gelijknamige
hoofdstad (150 000 inwoners) en de versterkte haven la Goletta,
in de nabijheid vaA het oude Karthago, heeft, onder begunstiging
van een heerlijk klimaat en krachtigen plantengroei, verblijdende
vorderingen gemaakt op den weg der beschaving; het Turksche
ejalet Tripolis (y^ mill, inwoners op 14000 □ mijlen) insgelijks
met gelijknamige hoofdstad (Tarabulus) is daarentegen aan het
vervallen. Tot deze Osmanische provincie behoort ook nog de oase
Fezzan (zie bl. 182); cn
2, Het plateau van Bar ka of het kleinere, oostelijke
hoogland van Noord-Afrika, dat van het grootere, westelijke
door de groote Syrte gescheiden is en, even als dit, zijne hoofd-
helling naar 't oosten en zijne grootste verhevenheid in 't westen
heeft. Ofschoon van di-ie kanten door de Middellandsche zee
bespoeld, heeft het door de steile helling naar die zijde, vooral
op den noordelijken kant, maar weinig havens voor groote
schepen.
Het boogere, westelijke deel van dit plateau is rijk in bosch-
aciitige berghoogten, liefelijke dalen, groene M'eiden en ontelbare
ruïnen, die tot getuigen kunnen strekken van de digte bevolking
en de welvaart in het oude Cyrenaica. Tegenwoordig is het land
door Europeanen verlaten, terwijl in oude tijden Grieken en Ro-
meinen het bezet hadden.
§ 39.
het laagland van afrika.
Het laagland van Afrika bestaat eensdeels uit vlakten zon-
der plantengroei of w o e s t ij n e n, anderdeels uit g r a s r ij k e
velden. De eerste vorm heeft de bovenhand; den tweeden vindt
men hoofdzakelijk aan den rand der groote centraal-woestijn: