Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
180 het hoogland van barbaeije. § 38.
ken rand, die van den zuidelijken rand door een vruchtbaar, door
middelmatige bergruggen afgebroken plateau gescheiden is.
c. den Hoogen Atlas of deu hoogen westelijken rand, waar-
van nogtans maar enkele toppen (zonder gletschers) in het (hier
bijna 11000' hooge) snceuwgewest reiken. De geringe breedte van
deze uiterst steile Atlasketen gaf aau de oude kustvaarders waar-
schijiüijk aaideiding, ze als op zich zelf staande „Zuilen des he-
mels" aan te zien.
De bevolking van het hoogland bestaat uit a. de grooteudeels
in de ontoegankelijke gebergten terog gedrongen inboorlingen, de
Berbers; 4. de (sedert de 7de eeuw) derwaarts getrokken Ara-
bieren, die zich op de vruchtbare kuststreken gevestigd en sta-
ten gesticht hebben; e. de Mooren (een naam, die hun zelf on-
bekend is), eene vermenging van inboorlingen met vreemdelingen
(Arabieren, Christen-slaven), hebben zich in de steden nedergezet.
Behalve eenige kleine Berber-staten in het westen, die nog
hunne onafhankelijkheid tegen de buitenlanders, vooral tegen
de beheerschers van Marokko, gehandhaafd hebben, bevat het
hoogland diie grootere landen.
a. Het rijk Maghrib of Marokko (10 000 Q mijien, met
8—9 mill, inwoners?), welks sultan heer is over leven en eigen-
dom zijner onderdanen.
De kustplaatsen, onder welke Tanger, aau den mond der
straat van Gibraltar, en Mogador de bekendste, ofschoon niet de
bevolktste zijn, worden door binneulandsche steden: de hoofd-
stad Marokko (100000 inwoners?) en Tez of Faz (85 000 in-
woners?) in aanzien overtroffen.
b. Algerië (Zy^ mill, inwoners op 7000 Q mijlen) is
onder de heerschappij van Frankrijk door voortdurende oor-
logen met de Berbers, die hier Kabylen heeten, aanhoudend
vergroot geworden.
Het wordt verdeeld in drie naar de hoofdstad genoemde pro-
vinciën : Oran (de stad heeft 27000 inwoners) in 't westen, Al-
giers in 't midden, Constantine (de stad met 33000 inwon.)
in 't oosten; de laatste is het meest geschikt om landlieden tot
de verhuizing derwaarts uit te lokken. De hoofdstad Algiers
(52000 inwoners) is de voornaamste plaats voor den verbazend
sterk toenemenden invoer, Boua voor den uitvoer.