Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
164 DE WESTELIJKE RAND VAN HOOG-AFRIKA. § 36.
achte Negervolk der wilde (lleideiisuhe) Schangalla onder booraeu
woont, welker takken zij met dierenvelleu behangen, in den regentijd een
verblijf zoeken in holen (waarom zij ook troglodieten genoemd worden), en
in een eenwigdurenden strijd, nu eens met de wilde dieren, dan met hunne
bitterste doodvijanden, de Abyssiniërs, alsmede met stammen van Ara-
bieren leven.
h. Op de noordwestzijde maakt Hoog-Soedan een
gelijken uitspringenden hoek als Habeseh op de noordoostelijke
zijde. Dithalf-eirkelvormige bronnenland van den Rio gran-
de, de Gambia, den Senegal en den Niger wordt door de l)e-
schaafde Negerstammen der Poelah's of Fellata's en Man-
dingo's bewoond, die zich door het aannemen van Europesche
beschaving van alle andere stammen in Afrika onderscheiden.
Zij zijn belijders van den Islam en hebben gekogelde staatsin-
stellingen.
4. De westelijke ran d van Hoog-Afrika, ofschoon sedert
dne eeuwen regelmatig door Europeanen om den slavenhandel
bezocht, is in zijne zuidelijke helft (van de gi^enzen der Kaap-
kolonie tot aan Kaap Negro op 16® zuider bi-eedte) nogtans
weinig bekend. Ten noorden van Kaap Negro tot den equator
volgt Zuid- of Neder-Guinea met Portugesche bezittingen
in Renguela en Angola, die, sedert Brazilië verloren ging,
dat van hier de noodige slaven trok, van geen bijzonder belang
meer zijn voor Portugal. Aan gene zijde van den equator verheft
zich aan het binnenste der golf van Guinea het kust-terras van
Biafara, dan neemt de kust, in plaats van eene noordelijke,
eensklaps eene westelijke rigting aan, en ten westen van den
Niger, in 't zuiden van Hoog-Soedan en aan den voet van het
Kong-gebergte, ligt de kuststrook van Noord- of Opper-
Guinea, naar de hoofdartikelen van uitvoer onderscheiden
in S 1 a v e n-, G O u d-, Ivoor- en Peperkust. De Goudkust
is hoofdzakelijk door Europesche, vooral Engelsche koloniën
bezet. Ook de Nederlanders en de Franschen hebben enkele
forten op deze kust. Op de Peperkust ligt de republiek (voor
bevrijde negers) Liberia, gesticht door eene Noord-Ameri-
kaansche kolonisatie-maatschappij, daar waar het strand uit zee