Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
160 BEZITT. D. EÜROP. DE ZUIDEL. HELFT V. AFRIKX. § 36.
de eilanden St. Louis en Goree), het eiland la Réunion (tot 1848
Bourbon) en eenige eilanden bij Madagaskar (behalve Algerië
iets meer dan 500 Q mijlen met mill. inwoners).
e. Nederlandsche: op de kust van Guinea eene uitge-
strektheid land, die ongeveer gelijk staat met de grootte van
het moederland en beschennd wordt door 13 forten; de hoofd-
vestiging is S t. G e o r g e del Mina, de oudste ter kuste
van Guinea (15de eeuw). De Nederlandsche gouvernem--gene-
raal woont te El Mina. Het getal inwoners onder Nederlandsch
gezag wordt geschat op 100 000 zielen.
ƒ. Spaansche: de Presidios (§ 51) en twee Guinea-
eilanden, zie § 40 (24 [J mijlen met 17 000 inwoners).
De Azoren met Madeira en Porto Santo, alsmede de Ka-
narische eilanden worden door de bezitters, de Portuge-
zen en Spanjaarden, tot Europa gerekend (zie § 40).
§ 36.
HOOG-AFKIKA.
De zuidelijke helft van Afrika (van 6° noorder breedte af)
schijnt grootendeels eene hoogvlakte te zijn, in het midden met
eene diepe inzinking, in 't westen en zuiden omgeven door rand-
gebergten, die in terrasvormige hellingen bijna onmiddellijk tot
aan zee loopen en slechts een smallen kustzoom overlaten;
de oostzijde daarentegen bestaat meerendeels uit eene laagvlakte
met afzonderlijke berggi-oepen.
1. De zuidelijke rand of het Kaapland is geenszins
een punt, zoo als de naam zou doen vermoeden, maar een
(130 mijlen) breed Alpenland, dat uit drie terrassen bestaat en
door dwarsdalen doorsneden wordt. Op het onderste of kust-
terras ligt de hoofdzetel der Kaap-kolonie.
Op het hoogste terras, ten noorden vau den bovenloop der
Oranje-rivier hebben de Boeren (landlieden vau Nederlandsche
afkomst) sedert 1854 een Oranje-vrijstaat gesticht, waarvan de
grootte op 2310 □ mijlen (viermaal zoo groot als Nederland) wordt
berekend. Nog hooger eu noordelijker ligt een tweede vrijstaat