Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ONAFHANKELIJKE STAIEN. § 35. 159
§ 35.
STAATKUNDIGE TOESTAND.
I. ONATHANKELIJKE STATEN.
In weênvil van hun Lagen trap van beschaving en hun be-
drijf, dat in veeteelt, jagt en visscherij (gedeeltelijk ook in
landbouw) bestaat, leven de meeste Negers in steden en dor-
pen en vonnen eene menigte kleine staten of stammen onder
eigene opperhoofden, grootendeels met despotische magt,zoo dat
de luim van den rejjent als de eenige wet geldt. Van grooter
omvang en beter geregeld zijn de staten der Berberen, zoo
als het „keizerrijk" Marokko (en de staat Tunis, die alleen in
naam eene Turksche provincie is). H a b e s c h of Abyssinië wordt
door verscheidene despoten geregeerd.' Madagaskar is
eene despotische erfelijke monarchie. Behalve eenige kleinere
Berber-, Fellata-, Mandingo- en Boereu-staten met inlandschen
republikeinschen regeringsvorm, is er een gemeenebest ontstaan
met eene Noord-.i\jnerikaansche staatsregeling Liberia aan
de kust van Guinea.
II. BEZITTINGEN DER EUROPEANEN.
a. Turksche: Egypte met Nubië, Tripolis en (in naam)
Tunis (t« zamen ongeveer 45 000 Q mijlen met 5 mill, in-
woners).
b. Portugesche: de Kaap-Verdische eilanden, nederzet-
tingen in Guinea, het eiland St. Thomas, het Prinseneiland en
de stadhouderschappen van Angola (benevens Benguela) en Mo-
zambique op de tegenover elkander liggende kusten van Zuid-
Afrika (zamen groot 24 000 []] mijlen, met 1 mill, inwoners).
c. Engelsche: in 't zuiden het Kaapland en Natal, in
't westen de koloniën in Guinea en Senegambië, de eilanden
Ascension, St. Helena en Tristan da Cunha, in 't oosten het
eiland Mauritius, de beide groepen der SycheUen en Amiranten
(ongeveer 6500 Q mijlen, met % mill, inwoners).
d. Fransche: Algerië, de koloniën aan den Senegal (met