Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
158 BEVOLKING VAN AFRIKA.
dellandsche zee eu de Europeanen, die zich in lateren tijd
op vele plaatsen aan de kusten hebben nedergezet: Nederlanders
en later Engelschen aan de Kaap, Portugezen op de west- en
oostkust, Engelschen en Franschen in Senegambië en op de
eilanden.
De talen der talrijke volksstammen zijn natuurlijk zeer verschil-
lend; nogtans schijnen de negertalen tot een gemeenschappelij-
ken stam met de zelfde eigenaardige vormings-wetten te behooren
en alleen in dialekten van elkander af te wijken. Iu Noord-Afrika,
van den oceaan tot aan Egypte en van de Middellandsche zee tot
aan het gebied van den Niger, is de taal der Berberen de
heerschende, maar wordt steeds meer door het Arabisch ver-
drongen, dat in Egypte, Tripolis en de Atlasstaten bijna uitslui-
tend gesproken wordt, even als het Abyssinisch in de landen
vau den Boven-Nijl. Bij de Hottentotten vindt men eene geheel
eigenaardige taal.
Godsdiensten. Het grootste deel (ongeveer 80 miU. ?) der
Afrikaansche bevolking is heidensch met zeer verschillende
afwijkingen in godsdienstige begrippen; zelfs ontbreekt het niet
aan belijders van het fetichismus ; de Kallers (aan de zuidoost-
kust) schijnen in het geheel geen godsdienst te hebben. Nog-
tans heeft het Moh am e d a ni sm us in denj laatsten tijd
buitengewone vorderingen gemaakt ouder de heidensche bevol-
king en is in Noord-Afrika heerschend geworden (35 mill. be-
lijders ?). Het Christendom is minder geslaagd om zich hier
onder de aan veehvijverij gewende volkeren uit te breiden (het
meest nog in 't Kaapland, op de eilanden en in Algerië) in weênril
van de onafgebroken pogingen der katholieke en protestant-
sche zendelingen. De \iitbreiding der monotheistische gods-
diensten heeft tevens den weldadigsten invloed gehad op de
zedelijke verbetering (afschaffing van het menscheneten en het
menschenofferen) dezer volken.