Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE BEVOLKING VAN AFRIKA. § 34. 157
dieren, vooral paarden) is iu het Abyssinische Alpenland vol-
strekt geen gebrek, en de bergbewoners drijven hier hunne kud-
den rundvee tot op eene hoogte van 12 000' op de alpenwei-
den (zie bl. 163).
§ s-i.
UE BEVOLKING VAN AFRIKA.
Ook nog iu onze dagen past de verdeeling der bevolking
(120 mill. ?) door Herodotusiu inboprlingen en vreem-
d e n.
Tot de inboorlingen behooren a. de donkerkleurige be-
woners, de Negers (de Ethiopiërs van Herodotus), die Mid-
den- cn IIoog-Afrika bewonen en in eene menigte elkander be-
oorlogende volksstammen verdeeld zijn, en 5. de B e r b e r e n
(de Libyers van Herodotus), de lichtkleurige bewoners van Noord-
Afrika, van den Semitischen stam, maar vennengd met andere
stammen, die uit of over Egypte gekomen zijn; zij werden uit
hunne oorspronkelijke woonplaatsen (gedeeltelijk eerst in de
Ilde eeuw) door de veroverende Arabieren naar het geberg-
te en de woestijn terug gedrongen en zijn daarom de bijna
uitsluitende bewoners en meesters van de westelijke helft der
Sahara. Daarbij komen nog de A b y s s i n i ë r s (van Kauka-
sisch ras), die noch met de Negers, noch met de Berberen ver-
want zijn. De ingeboren bevolking van Zuid-Afrika wordt in
twee zoo door physische eigenschappen als door taal en zeden van
elkander verschillende stammen verdeeld: de Hottentot-
ten in 't zuidwesten, en de Kaffers in 't zuidoosten. Tus-
schen beiden wonen de met de Kaffers verwante Beetjoeanen 1).
Vreemden zijn de talrijke Arabieren in de geheele noor-
delijke helft van Afrika, de Joden (vooral in Abyssinië en
Barbarije), de Turken aan de kusten der Middelland-
1) Hoe ver deze 3 stammen zich uitstrekken, kan men zien op dc
vijfde kaart van Petermann's Mitth. 1855. — Vergel. kaart 20, en 1858,
kaart 7.