Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE HORIZONTALE VOBJI VAN AFRIKA. § 31. 153
laug tegen Let indringen der beschaving aankanten. Waut de meest
zamcngedrongen algemeene landverhefflng, zoo als in Afrika het ge-
val is, is evenmin geschikt om het volk uit den toestand der woest-
heid in den staat van beschaving over te brengen, als het tegenover-
gestelde uiterste van landenvorming, de verscheuring der planeten-
korst in een oneindig aantal kleinere landen, zoo als in de Malei-
sche wereld van Polynesië, die daarom insgelijks in beschaving bij
de overige werelddeelen ver achtergebleven is.
§ 31.
DE HORIZONTALE VORM^ VAN' AFRIKA.
Onder de werelddeelen heeft Afrika den eenvoudigsten ho-
rizontalen bouw. Het is een stam zonder takken, welks lengte-
doorsnede (van de noordelijke punt of kaap Blanco tot aan de
zuidelijkste punt of de Naaldenkaap) bijna gelijk is aan de
dwarse (iets meer dan 1000 mijlen) doorsnede (van de weste-
lijke punt of Kaap-Vert tot aan de zuidoostelijke of kaap Guar-
dal'ui), zoodat het geheel veel overeenkomt met eene ovale figuur.
Ofschoon bijna overal door de zee bespoeld, is de kust, bij ge-
brek aan diepe insnijdingen, hoogst eenvormig, de histontwik-
keling de minste van alle werelddeelen, en in weerwil van de
eilandvormige ligging heeft het binnenland de minste aanraking
met den oceaan, en daarentegen de grootste ontoegankelijkheid.
Maar niet alleen, dat men hier bij dit afgesloten kontinent de
voordeden eeuer rijke kustontwikkeling mist, ook de eilandvor-
ming ontbreekt, liet heeft bijna volstrekt geen kusteilanden
van eenig belang, daar het eenige groote naburige eiland, Ma-
dagaskar, wegens zijne ruwe vormen en de scheidende stroo-
mingen der zee, bijna als een oceaan-eiland kan beschouwd
worden; ten minste heeft het geen invloed gehad op de ont-
wikkeling der tegenovergelegen kust.
"Wat den v 1 a k t e-i n houd betreft (zie bl. 15) staat Afrika
in het midden der 5 werelddeelen, en wel zoo, dat zijne grootte
evenveel verschilt van de beide kleinste als van de beide groot-
ste ; Amerika komt er het naast bij.