Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
150 siBERië. § 29.
bergte, behoort tot Trans-Baikalië, dat in 185] van het gouver-
nement Irkoetsk is gescheiden. Wegens de goud- en zilvermijnen
was het tot liiertoe hoofdzakelijk eene mijn-kolonie voor misdadi-
gers, maar sedert de aanwinst van het Amoer-gebied heeft het
een gedeelte.der bevolking moeten missen, om de Amoer-oevers
te bezetten.
Dat het mijnwezen in aloude tijden langs deu geheeleu noordelijken
rand vau Hoog-Azië zich heeft uitgestrekt, blijkt niet alleen uit de vele
slakheuvels, verlaten mijnen en smeltovens, maar ook uit Tschoeden-
graven, die van den Irtisch, zelfs van den oostelijken voet des Oerals
tot aau het Am o er-stelsel, over eene uitgestrektheid van 400—500 mijlen
in groote menigte gevonden worden, gouden sieraden bevatten en het ver-
moeden van eene vroeger digte bevolking wettigen. Het zijn gedeeltelijk
steen-, gedeeltelijk heuvelgraven van de uitgestorven natie der Tschoedeu
(= Scythen?), die om hun kostbaren inhoud reeds lang zijn omgezet ge-
worden.
Het nieuw verkregen Amoergebied wordt (sedert ] 858) iu twee dee-
len gesplitst: een benedendeel, dat met Kamschatka eu de llussische
kustlanden van den Grooten oceaan tot het „kustgebied van Oost-
Siberië" behoort, eu een boven- en middendeel, het zoogenaamde
„Amoerland", d. i. de linker oever van den Amoer, van de monding
van den Argoeri tot aan die van den Assoeri. In het mondiugsland van
den Amoer ontstond als hoofdstad vau het nieuw gevormde Oost-
Siberische kustdistrikt Nikolajefsk, dat den geheeleu handel
met Siberië tot zich trekt; het wordt een vereenigingspimt voor de
Russische walvischvaarders wegens de nabijheid der walvischrijke
zee van Ochotsk.
c. De noordoostelijke ketenen van Siberië, die onder
verschillende namen tot aau de Behringstraat loopen, zijn weinig be-
kend. De kleine, maar bedrijvige stad Ochotsk heeft aan de daar
tegenover liggende zee den naam gegeven. In] het verste noordoos-
ten wonen de Tschoektschen op het naar hen genoemde schier-
eiland, tegenover het vastland van Amerika.
d. Het schiereiland Kamschatka behoort insgelijks nog tot
het bergland. Langs de oostkust loopt eene dubbele rij van nog wer-
kende vulkanen (een er van is 14000' hoog). In het binnenland ligt
een lage bergrug van uitgebrande vulkanen. Door ziekte en oorlo-
gen zijn de Kamschadalen bijna uitgeroeid. De voornaamste llus-
sische nederzetting is Petropaulowski op de oostkust.
2. Het laagland van Siberië ('/^ van geheel Azië) ligt