Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
140 UET BINNENLAND VAN SYRlë. § 27.
maar zoo veel te meer belangrijke in de verte heeft (met Bagdad
en Mekka) en vooral als transito-plaats voor de Mekka-gangers
uit de meest versehillende streken van het oosten tot aanzien-
lijke welvaart gestegen is.
Aleppo wordt door reizigers nog steeds „de koningin van het oosten"
genoemd en verdient dezen naam in vergelijking met de andere steden
uit het oosten (zoo als Kairo), waar het nationale steeds meer door het
vreemde wordt verdrongen. Zijn handel zou aanzienlijker zijn, zoo het in
de nabijheid eene goede haven had (het door koorts-moerassen omgeven
Alexandrette ligt er 4 dagreizen van daan) en niet gedurig door invallen
der Bedoeïnen uit de woestijn bedreigd werd. Ook brengen de aanhou-
dende veten met de Koerden de karavanen menigmaal in de noodzakelijk-
heid om zich zuidwaarts naar Damaskus te wenden, dat maar 2 dagreis
van zijne uitmuntende haven Beiroet ligt.
Aan de oostelijke helling van den Antilibanon en aan de westelijke grens
der woestijn ligt in eene streek gelijk een paradijs het reeds in Abrahams tijd
bekende Damaskus, het voornaamste punt aan den grooten volkenweg
van den Euphraat naar Phenieië, Palestina en Egypte. Zijn hoogsten bloei
beleefde het als residentie der Omajadisehe Khalifen, en al heeft de stad
door het verplaatsen der residentie naar Bagdad dezen glans verloren, toch
heeft zij door hare afgezonderde hgging meer dan eenige andere der grootere
steden van het Turksche ri^k het oostersche karakter behouden. Hare in-
woners onderscheiden zich door hunne industrie (Dam asc en er-klingen, sa-
tijnen stoffen) boven de meeste steden van het oosten. De handel is meest-
al verbonden aan de pelgrimstogteu naar Mekka, die jaarlijks (op meer
dan 2000 kameelen) Europesche en Damascener waren naar Arabië bren-
g«'n, en rijker beladen terug keeren, om op de groote jaarmarkt te Damas-
kus te koop te bieden wat zij medebragten.
Ten noordoosten van Damaskus bouwde Salomo (gelijk men ge-
woonlijk aanneemt), om de woestijn te onderwerpen, die reeds Da-
vid (tot Thapsacus) doorgetrokken had, op eene waterrijke oase
de stad Thadmor, welke de Grieken Palmyra (d.i. palmenstad)
noemden. Door hare voordeelige ligging voor den handel (als
het land van doortogt) tussehen het oosten en het westen beleefde
zij een buitengewonen bloei (onder Odenatus en Zenobia), maar
werd door hare nadeelige staatkundige ligging aan de grens
van twee wereldrijken, die om de opperheersehappij streden, ten
val gebragt (door Aurelianus verwoest) en kwam onder hare puin-
hoopen zoo zeer in vergetelheid, dat zij door Europeanen weder
moest ontdekt worden.
De ruïnen van Palmyra zijn volgens den bouwstijl met die van an-