Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
UET BINNENL. OP DE VLAKTE VAN SYRië. § 27. 139
verschillende bevolkingen fMnzelmannen, vereenigde en niet-
vereenigde Christenen, beide met veelviddig verschillende ver-
takkingen, Joden).
In de hooge dalvlakte tusschen Libanon en Antilibanon, die in
de oudheid den naam van Coelesyrië (d. i. het holle Syrië) droeg,
liggen in eene ontzaggelijke woestijn de trotsche ruïnen van Baal-
beck (Heliopolis); vooral maken de overblijfselen van den (door
Salomo en Hiram van Tyrus gebouwden?) zonnetempel, zoowel door
de kolossale fondamenten als door de grootte der gehouwen steenen
(van 08' lang op 13' hoog) en de afmetingen der kolommen (60' hoog,
7' in middellijn en maar uit drie stukken bestaande) een verba-
zenden indruk.
De naar zee gekeerde rand van den Libanon wordt in 't zui-
den bewoond door de Drusen, in 't noorden door de Ma-
roniten; de laatsten ('/^ mill.) zijn in hun verblijf niet be-
perkt tot het gebergte van den Libanon, maar de meesten wo-
nen in andere plaatsen van Syrië. Zij hebben hun eigen bestuur
ouder Turksch gezag.
De Drusen worden ten onregte voor afstammelingen vau Chris-
telijke Franken uit het tijdperk der kruistogten gehouden; zij
zijn veeleer een volk, dat (van dc zuidelijke oevers der Kaspi-
sche zee overgekomen?) reeds in dc 7de eeuw zich hier gevestigd
had en vooral om zijne eigenaardige en geheimzinnige godsdienst
de aandacht der Europeanen tot zicli getrokken heeft.
De Maroniten, eene (door den abt Maron gestichte?) sekte,
verbonden zich ten tijde der kruistogten met de Roomsche kerk
en maken thans de eenige oostersche nationale kerk uit, die met
de Katholieke kerk vereenigd is.
3. In het binnenland of het vlakke Syrië is het handels-
verkeer verbonden aan de beide grootste steden van het geheele
land: Aleppo of Ilaleb (100 000 inwoners) en Damaskus
(110 000 inwoners?), met dat onderscheid, dat Aleppo, in weer-
wil van zijn verval, nog altijd door zijne geographische ligging
de markt is voor een omvangrijken handel met de rijkere, noor-
delijke provinciën (Caramanië, Armenië, Koerdistan), Damas-
kus daarentegen, door zijne ligging aan de grenzen der woes-
tijn, wel is waar slechts weinig betrekkingen in de nabijheid.