Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
138 NOOKD-SYKlë § 27.
die bij hen tot eene wetenschap werd. En zoo werd Phenicië „de
wereldverbindende en wercldbeschavende handelsmarkt" voor de
landen van Indië en Arabië tot aan den Atlantischen oceaan; alle
produkten der natuur en der menschelijke vlijt vloeiden hier zamen.
Maar toen de kern des volks naar Karthago verhuisd was en het
land zoowel vóór als na Alexanders tijd een „twistappel tusschen
de groote rijken aan den Nijl en den Euphraat" geworden was, ver-
zandden de havens, en het verkeer verlegde zich naar de oostelijke
hoogvlakte van het binnenland van Syrië, waarbij natuurlijk het
verkeer te land op den voorgrond trad.
1.Het kustland van Phenicië beslaat het middenste deel
der Syrische kust. Het heeft wel geene aanzienlijke kustont-
wikkeling, maar heeft toch door talrijke voorgebergten en en-
kele golven meer leden, dan de regtlijnige kust van Palestina.
Zulke bogten, vooral die, welke door een naburig rivierdal iu
verbinding staan met het binnenland, dienden tot vestigings-
plaatsen der groote markten Tyrus, Sidon, Berytus, Tri-
polis, die thans vervallen zijn, behalve Beiroet, dat als ha-
venstad van Damaskus eene nederzetting voor Europeanen met
westersche beschaving en een middenpunt voor de Christelijke
zendelings-genootschappen is geworden.
2. Noord-Syrië (Soristan), het kortste derdedeel van de
Syrische kust (tot aan den voet der Taurusketen), heeft, behalve
rijker kustontwikeling, nog het voorregt der bevaarbare monding
van een grooten stroom (den Orontes) en trok daarom reeds
in de oudheid (in Seleucia, de marktplaats der Seleucidische
hoofdstad Antiochia) na het verval van Phenicië den wereld-
handel tot zich. Wanneer de ontworpen spoorlijn van de
monding van den Orontes naar den Euphraat, in verbinding
met eene stoomvaart op den Euphraat (bl. 129), de oude land-
verbinding tusschen de Indische en de Europesche wereld her-
nieuwde, zou het zijn oud gewigt herwinnen. Maar tegenwoor-
dig is Syrië een ongelukkig land, waar de zeden verbasterd
en de inwoners verarmd zijn door het slechte bestuur, een
schouwtooneel van aanhoudende burgeroorlogen en vervolgingen
om der godsdienst wille tusschen de vele zoo zeer van elkander