Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
132 PALESTINA. § 27.
deel gevormd wordt door den ongetakten Libanon (d. i. de witte)
en den Antilibanon met den hoogsten bergtop van Syrië, den
(9000'hoogen) steeds met sneeuw bedekten Hermon, stijgt van
de zeezijde terrasvormig op; daarentegen is aan de Arabische zijde
de helling steil af in het lengtedal van den Orontes en nog steiler
in dat van den Jordaan. Geen groot, diep dwarsdal breekt van het
oosten naar het westen dit gebergte, en daarom kan de Jordaan
de zoo digt bij zijnde zee niet bereiken; alleen in het hoogste noor-
den, waar de bergvorming reeds geringer wordt, krijgt de Orontes
(door eene aardspleet?) eene afwatering naar de Middellandsche zee,
en uit dien hoofde is het bencdendal van oudsher een land geweest,
waardoor dc Voor-Aziatische volksverhuizingen, de handels- enkrijgs-
togten van den Euphraat naar de Middellandsche zee plaats hadden.
Door dit centrale gebergte, dat van zijne met sneeuw bedekte hoog-
ten vooral aan midden- en zuidelijk Syrië rijke watersehatten zendt,
is dit land boven de oostelijke en zuidelijke naburige landen bevoor-
regt en in verbinding met de vlijt der inwoners in staat, een weelderi-
gen plantengroei te hebben. Deze heeft, bij de groote afwisseling iu
den vertikalen bodembouw en daarom talrijke schakeringen vau
het klimaat, zoo veel verscheidenheid, dat vooral Palestina met
zijne bebouwde terraslanden een trapsgewijzen overgang aanbiedt
van de voortbrengselen uit de koudere streken tot aan de palmen en
de zuidvruchten. Integendeel ontbreekt aan alle drie de landschappen
vau Syrië het koren, omdat hier geen uitgestrekte, tot korenbouw
passende vlakten zijn; daarom moet het noordelijke (Soristan) eu
het zuidelijke deel (Palestina) uit de naburige korenschuren, die
aan den Euphraat in 't noordoosten en de Egyptische in 't zuid-
westen, den voorraad halen; het middenste deel (Phenieië) kon over
zee in zijne behoeften voorzien.
A. PALESTINA.
Wereldstand.
De kenmerkende eigenaardigheid van het beloofde land, welke
getuigt, dat het van den beginne af tot de woonplaats van het uitver-
koren volk bestemd was, bestaat in de vereeniging der groot-
ste kontrasten in de ligging. Geen land lag zoo in de on-
middeHjke nabijheid der voornaamste beschaafde volken der oude
wereld en toch te midden daarvan door de natuur zelf van hen
gescheiden, moeijelijk genaakbaar door woestijnen en (voor het ver-
keer ongunstige) stroomingen der zee, beveiligd tusschen klippen,
kloven eu bergen, zonder aantrekkingskracht voor het buitenland